Ing. Miloš Vrážel

Funkce:KTa – Kancelář tajemníka úřadu – Majetkový referát; Referát místních poplatků
Detail funkce:KTa – Kancelář tajemníka úřadu – zajišťuje činnost kanceláře tajemníka a administraci veřejných zakázek malého rozsahu v rozsahu vnitřního předpisu a dále vykonává působnost: Hospodářský rozvoj, propagace města a evropské projekty; Finance a rozpočet; Majetek; Vnitřní věci; Živnostenské podnikání; Pozemkové úpravy; Požární ochrana; Obrana a bezpečnost; Kontrola; Hospodaření s městským majetkem;
Umístění:podlaží patro -> dveře 201b
Pracovní zařazení:Starosta -> KTa – Kancelář tajemníka úřadu – Majetkový referát; Referát místních poplatků
E-mail:tajemnik@bosonohy.cz; milos.vrazel@bosonohy.cz
Telefon: +420 547 422 716