Ing. Blanka Kaimová

Funkce:Obecný stavební úřad; Speciální SÚ pro dopravní stavby a silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace
Detail funkce:SÚ – Stavební úřad – vydává na požádání ověřené výstupy z ISVS, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů a dále vykonává působnost: Územní rozvoj a výstavba – obecný stavební úřad; Doprava a silniční hospodářství – speciální stavební úřad I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích a silniční správní úřad I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích; Technické sítě; Vodní hospodářství – speciální stavební úřad I. stupně u vodních děl a průzkumných hydrogeologických vrtů; Vnitřní věci; Archivnictví;
Umístění:podlaží podkroví -> dveře 301
Pracovní zařazení:Starosta -> Obecný stavební úřad; Speciální SÚ pro dopravní stavby a silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace
E-mail:blanka.kaimova@bosonohy.cz
Telefon: +420 547 422 717
Mobilní telefon: +420 733 699 208