Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.

Funkce:ÚR2 – Úsekový referát 2 – Sociální referát; Podatelna (zástup); Ověřování podpisů a listin; Czech POINT; Komise pro projednávání přestupků; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Vítání občánků
Detail funkce:ÚR2 – Úsekový referát 2 - zastupuje centrální podatelnu úřadu, vydává na požádání ověřené výstupy z ISVS, provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů, administruje Komisi pro projednávání přestupků, vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů a dále vykonává působnost: Finance a rozpočet; Informatika; Vnitřní věci; Kultura; Památková péče; Zdravotnictví; Sociální péče; Školství;
Umístění:podlaží patro -> dveře 202
Pracovní zařazení:Starosta -> KTa – Kancelář tajemníka úřadu – Majetkový referát; Referát místních poplatků -> ÚR2 – Úsekový referát 2 – Sociální referát; Podatelna (zástup); Ověřování podpisů a listin; Czech POINT; Komise pro projednávání přestupků; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Vítání občánků
E-mail:katerina.skvarilova@bosonohy.cz
Telefon: +420 547 422 712
Mobilní telefon: +420 733 699 203