Martina Dvořáková

Funkce:SSt – Sekretariát starosty – Podatelna; Referát životního prostředí; Ověřování podpisů a listin; Czech POINT; Výdej rybářských lístků
ÚR2 – Úsekový referát 2 – Sociální referát; Podatelna (zástup); Ověřování podpisů a listin; Czech POINT; Komise pro projednávání přestupků; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Vítání občánků
Detail funkce:SSt – Sekretariát starosty - zajišťuje činnost sekretariátu starosty a místostarosty, organizačně se podílí na vydávání zpravodaje městské části, plní funkci centrální podatelny úřadu a vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – Czech POINT (ISVS), provádí ověřování opisů listin a pravosti podpisů a dále vykonává působnost: Územní rozvoj a výstavba (18); Hospodářský rozvoj, propagace města a evropské projekty; Tvorba a ochrana životního prostředí; Zemědělství, ochrana ZPF, veterinární a rostlinolékařská péče; Lesní hospodářství, myslivost a rybářství; Vnitřní věci; Archivnictví; Městská policie;
Umístění:podlaží přízemí -> dveře 108
Pracovní zařazení:Starosta -> KTa – Kancelář tajemníka úřadu – Majetkový referát; Referát místních poplatků -> SSt – Sekretariát starosty – Podatelna; Referát životního prostředí; Ověřování podpisů a listin; Czech POINT; Výdej rybářských lístků
Starosta -> KTa – Kancelář tajemníka úřadu – Majetkový referát; Referát místních poplatků -> ÚR2 – Úsekový referát 2 – Sociální referát; Podatelna (zástup); Ověřování podpisů a listin; Czech POINT; Komise pro projednávání přestupků; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Vítání občánků
E-mail:martina.dvorakova@bosonohy.cz
Telefon: +420 547 422 712
Mobilní telefon: +420 733 699 206; +420 733 699 203