Telefonní a e-mailový seznam

Starosta - Martin Černý
 Místostarosta - Martin Rozmarin
 Tajemník úřadu, majetkový referát - Ing. Eva Merclová
 SSt – Sekretariát starosty – zajišťuje činnost sekretariátu starosty a místostarosty; Vítání občánků, jubilanti - Anna Stehlíková
 ÚR1 – Úsekový referát 1 – Finanční referát; Pokladna, Podatelna (zástup); Hlášení místního rozhlasu; Bytový referát; Referát místních poplatků - Jarmila Dočekalová
 ÚR2 – Úsek referátů č. 2 – Referát životního prostředí; Czech POINT; Pověřenec pro ochranu osobních údajů; Výdej rybářských lístků - Životní prostředí
 ÚR 3 – Úsek referátů č. 3 – Sociální referát; Podatelna; Ověřování podpisů a listin; Czech POINT - Mgr. Kateřina Nivnická, DiS.
 Obecný stavební úřad; Speciální SÚ a vodoprávní úřad pro vodní díla - studny a průzkumné hydrogeologické vrty - Bc. Petra Jelénková
 Obecný stavební úřad; Speciální SÚ pro dopravní stavby a silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace - Ing. Blanka Kaimová
 Obecný stavební úřad;referentka koordinace činnosti


Vytvořeno 22.1.2012 20:23:57 - aktualizováno 26.1.2021 12:17:23 | přečteno 20088x | ernest