Výroční zprávy o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

informace 4

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací je zveřejňována do 1. března za předcházející rok. Musí obsahovat: počet podaných žádostí a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti; počet podaných odvolání proti rozhodnutí; počet stížností podaných dle §16a důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení; další nformace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

 Přístupné zveřejněné informace příslušného období :

Poskytnuté infromace  archiv po vyvěšení nové výroční zprávy - nepřístupný :

rok 2017

     1/2017;2/2017; 3/2017; 4/2017 

rok 2016

1/2016; 2/2016; 3/2016; 4/2016; 5/2016; 6/2016; 7/2016; 8/2016; 

rok 2015

1/2015; 2/2015; 3/2015; 4/2015; 5/2015; 6/2015; 7/2015

rok 2014

1/2014; 2/2014; 3/2014; 4/2014

rok 2013

1/2013; 2/2013; 3/2013; 4/2013; 5/2013; 6/2013; 7/2013; 8/2013; 9/2013

rok 2012  

1/2012; 2/2012; 3/2012; 4/2012; 5/2012

rok 2011  

1/2011; 2/2011; 3/2011; 4/2011; 5/2011; 6/2011; 7/2011; 8/2011; 9/2011

Vytvořeno 4.1.2022 14:26:09 | přečteno 137x | ernest