Poskytnuté informace - zveřejnění (§5, odst. 3 zákona 106/1999 Sb.)

informace 4

Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, se tyto informace zveřejňují způsobem umožňující dálkový přístup. Informace se zveřejňují s ohledem na zákonem stanovenou ochranu osobních a jinak chráněných dat a oprávněných zájmů. V případě obsahově rozsáhlých informací lze zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

Vytvořeno 4.1.2022 14:23:53 | přečteno 106x | ernest