Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 1. Název
  Statutární město Brno
  Městská část Brno-Bosonohy
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Přehled organizačních složek
 • 4. Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Městská část Brno-Bosonohy
   Bosonožské nám. 1
   642 00 Brno
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   ÚMČ Brno-Bosonohy
   Bosonožské nám. 1
   642 00 Brno
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí 8.00–11.00 a 12.00–17.30 hodin 
   středa 8.00–11.00 a 12.00–17.30 hodin
  • 4.4 Telefonní čísla
   547 422 711-19
  • 4.5 Číslo faxu
  • 4.6 Adresa internetové stránky
   www.bosonohy.cz
  • 4.7 Adresa e-podatelny
   podatelna.bosonohy@brno.cz
  1.  pouze pro podání splňující podmínky elektronického podání žádosti (zaručený el. podpis a  technické parametry),
  2. el. přílohy ve formátu doc,docx,fbdoc,fo,gif,htm,html,jpeg,jpg,mp2,mp3,mpeg,odp,ods,odt,pdf,ppt,pptx,rtf,tiff,wav,xls,xlsx,xml,zfo s povolenou velikostí max. 8000000 bytů.