Informace o výsledcích kontrol dle zákona č. 255/2012 Sb.

ZÁKON č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)  

§26 Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace o výsledcích provedených kontrol.

Kontroly za rok 2020

16.9.2021 13:24:31 | přečteno 41x | tana | Celý článek
 
Vytvořeno 14.9.2021 15:43:50 | přečteno 63x | tana