Vyhrazená parkovací stání

Vyhrazená parkovací stání

Vyřizuje: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát dopravy, Ing. Lukáš Kopecký, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, dveře č. 303, email: lukas.kopecky@bosonohy.cz

Podmínkou podání žádosti na dopravní referát předchází kladně vyřízená žádost o souhlas se zřízením parkovacího místa zastupitelstvem městské části, které si tuto pravomoc vyhradilo.

ZMČ Brno-Bosonohy si na 33./VIII zasedání dne 24.03. 2022 v souladu s §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích si zcela vyhradilo rozhodování v záležitosti povolování vyhrazených parkovacích stání – dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na místních a účelových komunikacích na území městské části Brno-Bosonohy.

ZMČ Brno-Bosonohy nesouhlasí se zřizováním vyhrazených parkovacích stání pro občany a firmy – dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, na místních a účelových komunikacích na území městské části Brno-Bosonohy.

ZMČ Brno-Bosonohy je oprávněno svým rozhodnutím udělit výjimku konkrétnímu žadateli pro konkrétní lokalitu.

Povolení na vyhrazená parkovací stání dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na místních a účelových komunikacích se vydává po předložení potřebných dokladů. Vyhrazená parkovací stání lze zřídit jen tam kde jsou již parkovací místa vymezena nebo nově tam, kde to neodporuje zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Tedy v zájmové lokalitě musí být vyhovující dopravní situace pro zřízení vyhrazeného parkování.

Odbor dopravy MMB pak vydává povolení na komunikacích patřících do základního komunikačního systému města Brna (tzv. ZKS), žádost na www.brno.cz.  Do základního komunikačního systému města jsou zařazeny všechny úseky silniční sítě, které přecházejí na území města z přilehlého regionu a vybrané úseky místních komunikací především na trasách MHD.

Obdobně se postupuje při vyhrazení parkovacích míst pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P. Držitelé uvedených průkazů neplatí správní ani místní poplatek.

Vyhrazené parkování není nárokové pro žádnou skupinu žadatelů.

Vyhrazená parkovací stání podléhají místním poplatkům dle vyhlášky města Brna o místních poplatcích. MČ Bosonohy má stanoven poplatek:

osobní automobil 5 000 Kč/rok

nákladní automobil, autobus 10 000 Kč/rok

Správní poplatek ve výši 1 000 Kč dle zákona č.634/2004 Sb. o správních poplatcích je splatný při podání žádosti.

Formuláře:

ikona souboruŽádost o souhlas ZMČ se zřízením vyhrazeného parkovacího stání

ikona souboruŽádost o vyhrazené parkovací stání pro občany a firmy

ikona souboruŽádost o vyhrazené parkovací stání pro držitele ZTP, ZTP/P

Vytvořeno 11.3.2022 8:52:18 | přečteno 464x | katerina.skvarilova