Vidimace (ověření listiny) a legalizace (ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Legalizace - fyzická osoba, jejíž podpis má být ověřen.

Vidimace - kdokoliv.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Předložením listiny. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:


  • Sociální referát, Martina Dvořáková místnost č. 202
  • Stavební úřad, Ing. Lucie Pavelková, místnost č. 301

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Legalizace - žadatel předloží listinu na níž se bude podpis ověřovat a platný doklad totožnosti.

Vidimace - žadatel předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena. 

11. Formuláře:

Žádné nejsou.

12. Správní a jiné poplatky:

Legalizace - správní poplatek činí za každý ověřený podpis na listině 30 Kč.
Vidimace - správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30 Kč.
Správní poplatky se hradí v hotovosti. 

13. Lhůty pro vyřízení:

Na počkání. V případě většího objemu listin dle domluvy.

14. Další účastníci (dotčení) postupu:

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné další činnosti požadovány nejsou.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování ), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

28. Datum poslední aktualizace: 1. 5. 2019

Vytvořeno 24.7.2012 14:41:46 - aktualizováno 5.6.2019 8:44:06 | přečteno 564x | ernest