Užívání veřejného prostranství

1. Kód: 220

2. Pojmenování životní situace: Užívání veřejného prostranství.

3. Základní informace: Ohlašovací povinnost.

4Kdo je oprávněn v této věci jednat: Žadatel.

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Ohlašovací povinnost

6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen učinit písemnou žádost, s uvedením jména a adresy žadatele, uvedením místa a plošný rozsah záboru prostranství, termín a účel užívání.

7. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1.

8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, tajemník úřadu, příp. zástupce tajemníka úřadu v úřední dny pondělí 8:00–17:30, středa 8:00–17:30 hod., jiné dny pouze po telefonické domluvě.

9. Jaké doklady je nutné mít s sebou : Průkaz k prokázání totožnosti, případně živnostenský list.

10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciikona souborupřihláška k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Poplatky lze uhradit osobně na pokladně ÚMČ Brno-Bosonohy nebo zasláním na účet , vždy však před zahájením užívání veřejného prostranství.

12. Poplatky:

  • základní sazba: 10,-Kč/m2/den
  • poplatek za umístění prodejních zařízení :
- stánkový prodej: 10,-Kč/m2/den 
- prodej z auta: 10,-Kč/m2/den nebo: 500,-Kč / rok dočasné stavby pro poskytování služeb nebo prodeje: 10,-Kč/m2/den.
- restaurační zahrádky: do 20m2:2 500,-Kč/rok. nad 20m2: 7 500,-Kč/rok.
 
  • poplatek za umístění stavebních zařízení :
- umístění stavebních zařízení, výkopové práce: 2 - 10,- Kč/m2/den dle délky využití
- umístění stavební buňky: paušální částka dle velikosti na měsíc
- umístění skládky stavebního materiálu: 2 - 10,-Kč/m2/den dle délky využití
 
  • poplatek za umístění reklamního zařízení: 10,-Kč/m2/den
  • reklamní akce pořádané na veř.prostranství: 10,-Kč/m2/den
  • zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 10,-Kč/m2/den
  • poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- osobní vozidlo: 5.000,-Kč/rok
- nákladní vozidlo: 10.000,-Kč/rok

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Nejsou stanoveny.

14. Kteří další účastníci (dotčení) řešení životní situace: -

15. Elektronická služba, kterou lze využít: -

16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • Obecně závazná vyhláška města Brna č. 17/2019, o místních poplatcích.

17. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 128/2000 sb., o obcích.

18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: -

19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Pokuta až do výše 50.000,- Kč za neoprávněný zábor veřejného prostranství dle ustan. § 5 odst. 1 písm. g) zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

20. Nejčastější dotazy: -

21. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: - 

22. Související životní situace a návody jak je řešit: zvláštní užívání komunikace viz kód 082

23. Za správnost popisu odpovídá útvar: Úřad městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1

24. Kontaktní osoba: tajemník úřadu Ing. Milos Vrážel

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 15.7.2019

26. Popis byl naposledy aktualizován: 7.8.2019

27. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.

Vytvořeno 24.7.2012 14:33:30 - aktualizováno 1.2.2021 14:17:46 | přečteno 444x | ernest