Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

1. Identifikační číslo: -

2. Kód: -

3. Pojmenování (název) životní situace: Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.
 
4. Základní informace k životní situaci: Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce s jeho souhlasem v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby tím byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat, anebo nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat. Souhlas oprávněného, popřípadě jeho zákonného zástupce, s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v případě, že oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, nemůže výplatu přijímat; to neplatí, pokud oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemůže podat vyjádření k ustanovení zvláštního příjemce.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává příjemce důchodu s trvalým pobytem v Městské části Brno-Bosonohy. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.
 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Oprávněný příjemce důchodu nebo ten, kdo bude ustanoven zvláštním příjemcem důchodu, podá žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Referátu sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.
 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Písemným podáním.
 
8. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, Brno.
 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, Brno; Martina Dvořáková.; v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hod.; v jiné dny pouze po předchozí domluvě.
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Občanský průkaz toho, kdo bude ustanoven zvláštním příjemce, občanský průkaz příjemce důchodu, výměr důchodu.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o ustanovení zvláštního příjemce a vyjádření ošetřujícího lékaře. Formulář žádosti je k dispozici ikona souboruzde. A formulář k vyjádření ošetřujícího lékaře je k dispozici ikona souboruzde.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatku.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodne Referát sociálních věcí ÚMČ Brno-Bosonohy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Nejsou.
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít: martina.dvorakova@bosonohy.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy: -

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvolání, které lze podat písemně do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ÚMČ Brno-Bosonohy. Odvolacím orgánem je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Koliště 19, Brno.
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení: Žádné.
 
21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace: -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě: -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, Brno.
 
26. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková, tel.547 422 712.
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 27. 02. 2015
 
28. Popis byl naposledy aktualizován: 27. 02. 2015
 
29. Datum konce platnosti popisu: -

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -
Vytvořeno 24.7.2012 15:22:11 - aktualizováno 14.5.2020 15:58:36 | přečteno 959x | ernest