Povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů

1. Kód189
2. Pojmenování (název) životní situacePovolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů.
3. Základní informace k životní situaciK odběru podzemních a povrchových vod je třeba platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 254/2001, (vodní zákon) v platném znění.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat:

- fyzická osoba
- fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností
- právnická osoba
- zplnomocněný zástupce těchto osob

5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životních situacíObecná úprava povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů je stanovena zákonem č. 254/2001Sb., o vodách.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situacePodáním písemné žádosti na předepsaném formuláři u příslušného vodoprávního úřadu.
7. Na které instituci životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám.1, 642 00 Brno.
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešitÚMČ Brno-Bosonohy, vodoprávní úřad v úřední dny pondělí 8:00–17:30 hodin, středa 8:00–17:30 hodin, jiné dny pouze po telefonické domluvě. Ing. Lucie Pavelková, tel.: 547 422 715.
9. Jaké doklady je nutné mít s sebouNa úřadě předložte vyplněný formulář - žádost o povolení k odběru podzemních a povrchových vod pro potřeby jednotlivých občanů a stanovené přílohy: kopie stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí včetně zhodnocení původu vody, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispoziciFormulář vč. příloh je k dispozici na ÚMČ Brno-Bosonohy, na internetových stránkách www.bosonohy.cz, v sekci "Formuláře"
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhraditBez správního poplatku.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízeníLhůty vodoprávního řízení se řídí zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění § 115, odst. 10, musí být rozhodnuto nejdéle do 3 měsíců.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situaceVlastník stavby studny, vlastníci okolních studní.
14. Elektronická služba, kterou lze využítpodatelna@bosonohy.brno.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupujeZákladním právním předpisem je zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 8.
16. Jaké jsou související předpisy: Zák. č. 500/2004 Sb. správní řád.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňujíOdvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podáno u orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. vodoprávní úřad ÚMČ Brno – Bosonohy, odvolání je po provedení nezbytných úkonů postoupeno odvolacímu orgánu, kterým je v tomto případě odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnostíPokuta fyzické osobě může činit 5 000,- Kč , nejvýše 10 000 000,- Kč, ust. § 117 vodního zákona.
19. Nejčastější dotazyJednotlivé dotazy jsou velmi individuální a souvisí s typem studny. Obecně nelze odpovědět, doporučujeme předchozí konzultaci konkrétní stavby na stavebním úřadě ÚMČ Brno-Bosonohy.
20. Další informaceInformace k novému stavebnímu zákonu lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), na webových stránkách Ministerstva zemědělství - zejména pro vodní díla (www.mze.cz), informačním serveru magistrátu města Brna (www.brno.cz), případně v aktualitách zveřejňovaných na webových stránkách našeho úřadu.
21. Související životní situace a návody, jak je řešitPasport stavby studny, územní rozhodnutí, stavební povolení.
22. Za správnost popisu odpovídá útvarÚMČ Brno-Bosonohy
23. Kontaktní osobaVodoprávní úřad - Ing. Lucie Pavelková
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 12. 2007
25. Popis byl naposledy aktualizován: 4. 7. 2013
26. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.


Vytvořeno 24.7.2012 15:08:11 - aktualizováno 7.5.2020 12:48:33 | přečteno 508x | ernest