Ochrana zvířat proti týrání – projednání přestupků a správních deliktů

1. Kód: 178
2. Pojmenování životní situace: Ochrana zvířat proti týrání – projednávání přestupků a správních deliktů.
3. Základní informace: Jedná se o vztah mezi člověkem a zvířetem v městském prostředí, který buď je nebo není v souladu s platnými právními předpisy (zraňování nebo usmrcování zvířat, nedostatečná výživa, dlouhodobé neuspokojování základních životních potřeb zvířete).
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost): Každý, kdo má podezření nebo je svědkem týrání zvířat.
5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Učinit oznámení o podezření z týrání zvířete, které se děje na území MČ Brno-Bosonohy.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podnět (písemně, telefonicky, e-mailem, osobně) na prošetření, zda dochází k týrání zvířat či oznámení o týrání zvířat lze podat na ÚMČ Brno-Bosonohy, referát životního prostředínebo na Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj, v akutních případech na dispečink Městské policie Brno (lze využít tísňového volání 156).
7. Na které instituci životní situaci řešit: Koordinace řešení, provedení správního nebo přestupkového řízení: 
  • Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, Bosonožské nám. 1.
  • Odborné posouzení: Krajská veterinární správa pro JmK, inspektorát Brno
  • Okamžitý zásah: Městská policie Brno
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát životního prostředí - Martina Dvořáková, tel.547 422 712, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz.
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Osoba podávající podnět nemusí předložit žádné doklady, je však vhodné prokázat totožnost s ohledem na případnou svědeckou výpověď v dalším řízení.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné.
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Žádné.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  • V akutníchpřípadech – zásah okamžitě Městskou policií Brno.
  • Správní řízení – pokud nelze bezodkladně, tak do 30 dnů od jeho zahájení
  • Přestupkové řízení – správní orgán zahájí řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do 60 dnů.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Přestupce a dle situace poškozený.
14. Elektronická služba, kterou lze využít: Oznámení lze zaslat také na adresu: martina.dvorakova@bosonohy.cz nebo na kvsb@svscr.cz s ověřeným elektronickým podpisem. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemně nebo ústně do protokolu.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění. od 1. 7. 2017 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
16. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvoláním k Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-Bosonohy, referátu životního prostředí, a todo 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: -
19. Nejčastější dotazy: -
20. Další informace: -
21. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -
22. Související životní situace a návody jak je řešit: -
23. Za správnost popisu odpovídá útvar: Referát životního prostředí Úřadu městskéčástiBrno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.
24. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 12. 2017
26. Popis byl naposledy aktualizován: 31. 12. 2017
27. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.
Vytvořeno 24.7.2012 15:13:33 - aktualizováno 12.5.2020 12:37:16 | přečteno 679x | ernest