Výměna bytů

2. Kód - 094
3. Pojmenování životní situace – souhlas ke smlouvě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy ( výměna bytů)
4. Základní informace k životní situaci – souhlas ke smlouvě o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu vydává pronajímatel.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat – o souhlas se smlouvou o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu žádá pronajímatele nájemce bytu nebo jím pověřená osoba.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – uzavření písemné smlouvy o postoupení práv a povinností dle ust. § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v platném znění a podání žádosti o vydání souhlasu k budoucí smlouvě o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace – vyplněním formuláře Žádost o souhlas k budoucí smlouvě o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu.
8. Na které instituci životní situaci řešit – Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Úsekový referát 01-bydlení , dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail : jarmila.docekalova@bosonohy.cz
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – vyplněný formulář žádosti s úředně ověřenými podpisy účastníků, nájemní smlouvu, případně jiný doklad opravňující u užívání bytu, aktuální evidenční list, potvrzení správce domu, že nájemce nedluží nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním bytu, doklad o úhradě místního poplatku za komunální odpad v Brně, čestné prohlášení, že nájemce není vlastníkem, spoluvlastníkem ani nájemcem či společným nájemcem jiného bytu, rodinného domu či objektu určeného k bydlení, na vyžádání další doplňující doklady.
11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – ikona souboruformulář žádosti o souhlas k budoucí smlouvě o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, k dispozici ZDE, nebo osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře č. 201a.
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit – hradí se pouze poplatky za legalizaci (ověření) podpisu
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – obecná lhůta je 30
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace – nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – žádné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít – www.bosonohy.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ustanovení § 1895-1900
18. Jaké jsou související předpisy –
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují –
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností – smlouva o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy je bez souhlasu pronajímatele neplatná.
21. Nejčastější dotazy –
22. Další informace – žádné.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě –
24. Související životní situace a návody, jak je řešit – budou dle potřeby doplněny.
25. Za správnost popisu odpovídá – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Úsekový referát 01-bydlení
26. Kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, referent Úsekového referátu 01-bydlení ÚMČ
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni – 31.3.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován – 26.5.2020
29. Datum konce platnosti popisu – bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace – budou dle potřeby doplněny.

Vytvořeno 24.7.2012 14:40:03 - aktualizováno 1.2.2021 14:31:21 | přečteno 103x | ernest