Přechod nájmu bytu

2. Kód - 094
3. Pojmenování životní situace – přechod nájmu bytu
4. Základní informace k životní situaci – osvědčení o přechodu nájmu bytu po smrti nájemce v domech svěřených MČ Brno-Bosonohy vydává městská část Brno-Bosonohy
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat – osoba, která splnila podmínky pro přechod nájmu
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – k přechodu nájmu bytu dochází za splnění podmínek stanovených v § 2279-2284 zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku. Jestliže nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která žila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se vyžaduje písemná forma. Nájem bytu po jeho přechodu skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamžiku přechodu nájmu. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla v okamžiku přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak se toto ustanovení nepoužije v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla k okamžiku přechodu nájmu věku 18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak. Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu na ně.
Každá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu může do 1 měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nechce pokračovat, její nájem zaniká dnem oznámení.
Zemře-li jeden z manželů, kteří byli společnými nájemci bytu, stane se jediným nájemcem pozůstalý manžel. Toto platí i v případě, jestliže nájemce opustil trvale společnou domácnost.
Výše uvedené podmínky neplatí pro byty zvláštního určení.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace – vyplnění formuláře „Přechod nájmu bytu a jeho doručení na ÚMČ Brno-Bosonohy
8. Na které instituci životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00, tel. 547 422 701
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit – Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, Úsekový referát 01-bydlení, I. poschodí, dveře č. 201a, v úřední dny pondělí a středa 8-17:30 hod., kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, telefon 547 422 701, e-mail : jarmila.docekalova@bosonohy.cz
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou – k žádosti o přechod nájmu je nutno doložit:
-doklad opravňující k užívání bytu( nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu)
-aktuální evidenční list
-potvrzení správce domu k placení úhrad za užívání bytu
-úmrtní list nájemce bytu
-svůj rodný list (pokud byl žadatel k nájemci v příbuzenském vztahu)
-důkaz o tom, že žadatel a nájemce žili ve společné domácnosti a jak dlouho ( např. písemná prohlášení sousedů s ověřenými podpisy)
-písemné prohlášení žadatele, že žil s nájemcem ve společné domácnosti a nemá vlastní byt
-na vyžádání další doklady.
11.Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici – ikona souboruformulář žádosti o přechod nájmu obecního bytu k dispozici zde, nebo osobně v kanceláři úřadu, ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, I.poschodí, dveře č. 201a.
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit – poplatky nejsou
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení – obecná lhůta je 30 dnů
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace – nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány – žádné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít – www.bosonohy.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje – zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ustanovení § 2279-2284
18. Jaké jsou související předpisy –
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují –
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností –
21. Nejčastější dotazy –
22. Další informace – žádné.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě –
24. Související životní situace a návody, jak je řešit – budou dle potřeby doplněny.
25. Za správnost popisu odpovídá – ÚMČ města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Úsekový referát 01-bydlení
26. Kontaktní osoba – Jarmila Dočekalová, referent Úsekového referátu 01-bydlení ÚMČ
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni – 31.3.2020
28. Popis byl naposledy aktualizován – 26.5.2020
29. Datum konce platnosti popisu – bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace – budou dle potřeby doplněny

.

Vytvořeno 24.7.2012 14:40:49 - aktualizováno 30.6.2020 11:57:41 | přečteno 248x | ernest