Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

1. Kód: 195
2. Pojmenování životní situace: Oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů.
3. Základní informace: Ohlašovací povinnost má každý, kdo zjistil výskyt nebo má důvodné podezření z výskytu škodlivého organismu.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost): Každá právnická nebo fyzická osoba.
5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Zákon stanovuje povinnost ohlásit zjištění výskytu nebo důvodného podezření neodkladně.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním informace (písemně, telefonicky, osobně) Státní rostlinolékařské správě nebo místně příslušnému obecnímu úřadu.
7. Na které instituci životní situaci řešit: Příslušný úřad městské části  nebo obvodní oddělení Státní rostlinolékařské správy Brno.
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát životního prostředí - Martina Dvořáková, v úřední dny pondělí 8:00 – 17:30 a středa 8:00 – 17:30 hod (přestávka 11:00-12:00).
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Žádné.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Forma písemného podání není stanovena.
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Žádné.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Výskyt nebo důvodné podezření z výskytu se ohlašuje bezodkladně. Zákon ani prováděcí předpisy nestanoví lhůtu pro vyřízení, resp. Pro reakci Státní rostlinolékařské správy na ohlášení, příslušný obecní úřad má však povinnost sdělit písemně informaci o ohlášení Státní rostlinolékařské správě, a to neprodleně.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Další účastníci jsou případní vlastníci nebo spoluvlastníci objektů nebo provozů, kterých se týká výskyt nebo podezření z výskytu škodlivého organismu, nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu.
14. Elektronická služba, kterou lze využít: Oznámení lze zaslat také na adresu martina.dvorakova@bosonohy.cz
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
16. Jaké jsou související předpisy: Vyhláška 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin v platném znění.
17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Opravné prostředky se neuplatňují, nejedná se o správní řízení.
18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Fyzické osobě, která se dopustí přestupku nesplněním ohlašovací povinnosti, může Státní rostlinolékařská správa uložit pokutu  do výše 30 000,- Kč zákona č.326/2004 Sb. Právnické osobě za stejný přestupek je tato pokuta až do výše 500 000,- Kčzákona č. 326/2004 Sb. 
19. Nejčastější dotazy: -
20. Další informace: -
21. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -
22. Související životní situace a návody jak je řešit: -
23. Za správnost popisu odpovídá útvar: Referát životního prostředí Úřadu městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.
24. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 12. 2019
26. Popis byl naposledy aktualizován: 20.07.2020
27. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.
Vytvořeno 24.7.2012 15:17:48 - aktualizováno 22.7.2020 13:57:28 | přečteno 460x | ernest