Kam s odpadem

1. Identifikační číslo: -
2. Kód: 185
3. Pojmenování (název)životní situace: Kam s odpadem.
4. Základní informace k životní situaci: Občan se potřebuje zbavit objemného (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo PET-lahve, textil).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Občan.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Vytříděné složky komunálního odpadu (papír, sklo, PET-lahve, textil) může občan odložit do volně rozmístěných barevně odlišených kontejnerů na příslušnou komoditu (www.sako.cz/separace/) nebo do sběrných středisek odpadů. Seznam SSO (www.sako.cz/sso/seznam/). Objemný odpad (koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo) můžete odložit ve všech sběrných střediscích odpadů. Nebezpečný odpad (barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla atd.) můžete odložit ve 37 sběrných střediscích odpadů. 37 sběrných středisek odpadů nabízí rovněž možnost zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení do zpětného odběru (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrozařízení). Staré a nepotřebné léky je možno odevzdat v lékárnách.
7. Jakým způsobem zahájit řešenítéto životní situace: Občan si může vybrat k odvozu odpadu kterékoliv sběrné středisko odpadů v Brně.
8. Na které instituci životní situaci řešit: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, oddělení odpadového hospodářství a hydrologie, Kounicova 67, 601 67 Brno nebo příslušný úřad městské části.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, Martina Dvořáková, tel.547 422 711, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz. Úřední hodiny: Pondělí 8:00 – 17:30 hod, Středa 8:00 – 17:30 hod (polední přestávka 11:00-12:00).
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Žádné.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatku (až na některé položky dle ceníku za odložení odpadu ve sběrných střediscích odpadu; zpoplatněno je např. uložení sutě a pneumatik na sběrném středisku).
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Žádné.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít: -
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna, v platném znění..
18. Jaké jsou související předpisy: OZV SMB č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Nejsou.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodrženípředepsaných povinností: V případě odložení odpadu mimo místa k tomu určená hrozí fyzickým osobám sankce dle přestupkového zákona.
21. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně: Platí se za odložení odpadu v SSO? Většinu odpadů mohou občané odložit zdarma, zpoplatněné druhy odpadů jsou uvedeny v ceníku, který musí být přímo ve středisku k dispozici. Jedná se zejména o pneumatiky a stavební suť. Mohu odvést odpad i do sběrného střediska odpaduv jiné MČ: ANO. Může obsluha SSO odmítnout odpad přijmout? ANO v případě, že nemá kapacitu na jeho přijetí.
22. Další informace: -
23. Informace o popisovaném postupu lze získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: www.brno.czhttp://www.sako.cz/informace/
24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -
25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát životního prostředí.
26. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016
28. Popis byl naposledy aktualizován: 26. 1. 2016
29. Datum konce platnosti popisu: Není stanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: Budou dle potřeby doplněny.

Vytvořeno 7.9.2021 10:00:51 | přečteno 129x | tana