Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

1. Kód: 177
2. Pojmenování životní situace: Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat.
3. Základní informace: K pořádání veřejného vystoupenínebo svodu zvířat je třeba souhlasu Úřaduměstské části města Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno, referát životního prostředí.
4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost): Pořadatel akce,který musí požádat příslušný ÚMČ o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat.
5. Jaké jsou podmínky a postup při řešení životní situace: Žádost je třeba podat v dostatečném předstihu před konáním akce, neboť souhlas je vydáván ve správním řízení. K žádosti je nutné doložit vyjádření Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj ve věci stanovení veterinárních podmínek pro danou akci a souhlas majitele výstavních ploch, pokud jím není přímo pořadatel.
6. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním žádosti na Úřad městské části města Brna, Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, Bosonožské nám. 1, Brno.
7. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, Bosonožské nám. 1, Brno.
8. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, referát životního prostředí - Martina Dvořáková, tel.547 422 712, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz
9. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  • Žádost,
  • Podmínky pro pořádání akce stanovené Krajskou veterinární správou pro Jihomoravský kraj,
  • Souhlas vlastníka pozemků nebo objektů, ve kterých se bude akce konat.
10. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné. Žádost se volně formuluje žadatelem a přikládá se k ní „Určení veterinárních podmínek pro konání svodu zvířat“ a souhlas vlastníka výstavních ploch, kde se bude akce pořádat.
11. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Za vydání souhlasu není poplatek stanoven.
12. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Do 30 dnů od zahájení správního řízení.
13. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní.
14. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
15. Elektronická služba, kterou lze využít: Oznámení lze zaslat také na adresu martina.dvorakova@bosonohy.cz s ověřeným elektronickým podpisem. Bez použití zaručeného elektronického podpisu je nutno podání do 5 dnů potvrdit písemnou formou.
16. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
17. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
18. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Odvoláním k Magistrátu města Brna prostřednictvím ÚMČ Brno-Bosonohy, referátu životního prostředí, a todo 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
19. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Žádné.
20. Nejčastější dotazy: -
21. Další informace: -
22. Informace o popisovaném postupu (řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: -
23. Související životní situace a návody jak je řešit: -
24. Za správnost popisu odpovídá útvar: Referát životního prostředí Úřadu městskéčástiměsta Brna, Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, Brno.
25. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 31. 12. 2010
27. Popis byl naposledy aktualizován: 3.5.2023
28. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.
29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -
Vytvořeno 24.7.2012 15:15:56 - aktualizováno 3.5.2023 14:04:38 | přečteno 449x | ernest