Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

1. Název úkonu: Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)


2. V jakém případě ve věci jednat: V případě, žepotřebujete ověřit opis nebo kopii s předloženou listinou.


3. Charakteristika úkonu: Vidimací seověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá. Vidimace se provádí na žádost, na počkání,  v případě většího objemu listin dle domluvy.


4. Výsledek úkonu: Ověřená kopie listiny.  


5.  Kdy věc řešit: Když vznikne potřeba získání ověřené kopie listiny.

6.  Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky: Úkon nelze iniciovat elektronicky.

7. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: Žadatel o vidimaci předloží vidimovanou listinu a listinu z níž byla pořízena.  


8. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky: Úkon nelze iniciovat elektronicky.


9.     Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat: Osobně naÚMČ Brno-Bosonohy, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Brno. Úřední hodiny pondělí a středa 8:00 hod. – 11:00 hod., 12:00 hod - 17:30 hod. V jiné dny po předchozí domluvě. Legalizaci zajišťují na úřadě tři pracovníci:

        · Podatelna a sociální referát: Mgr. Kateřina Nivnická DiS., přízemí, dveře č. 101

        · Referát životního prostředí: Martina Dvořáková, 1. patro, dveře č. 202

         · Stavební úřad: Ing. Lucie Pavelková, 2. patro, dveře č. 301

  Žadatel o vidimaci se může osobně obrátit na jakýkoliv jiný úřad, který vidimaci provádí.


10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky: Úkon nelze iniciovat elektronicky.


11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky: Správní poplatek činí za každou i započatou stranu vidimované listiny 30,- Kč a je nutné ho uhradit v hotovosti.


12. Výše dávky nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu: ---------------


13. Opravné prostředky: -----------


14. Časté dotazy:


15. Sankce: ------------


16. Působnost: státní správa vykonávaná v přenesené působnosti


17. Oblast: Ověřování


18. Klíčová slova: ověřování, ověřování listiny


19. Počátek platnosti popisu úkonu: 1.6.2023


20. Konec platnosti popisu úkonu: bez omezení


21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému:


Vytvořeno 26.5.2023 10:39:58 | přečteno 32x | katerina.nivnicka