Odchytová a asanační služba

1. Identifikační číslo: -

2. Kód: 134

3. Pojmenování (název)životní situace: Odchytová a asanační služba.

4. Základní informace k životní situaci: Informace naleznete na internetové stránce útulku MP Brno na adrese http://www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata/cinnost-utulku/

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Občan.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Žádné.

7. Jakým způsobem zahájit řešenítéto životní situace: Občan může v případě nalezení nebo ztráty zvířete volat na tísňovou linku MP Brno 156, nebo přímo do útulku na telefon541 420 111 – informace (ústředna), nebo541 420 120 – veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat.

8. Na které instituci životní situaci řešit: Statutární město Brno – Městská policie Brno, Útulek pro opuštěná zvířata, Bystrcká 46, 624 00 Brno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Statutární město Brno – Městská policie Brno, Útulek pro opuštěná zvířata, Bystrcká 46, 624 00 Brno. Výdej nalezených zvířat denně od 8:00 do 18:00 hod. (mimo uvedenou dobu pouze po telefonické dohodě); umisťování nalezených zvířat Záchranná stanice Ptačí centrum, nebo v případě kapacitního naplnění ZS Rajhrad.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: K převzetí Vašeho zvířete z útulku je zapotřebí mít s sebou platný občanský průkaz, očkovací průkaz zvířete, případně další doklady prokazující vlastnictví zvířete a dále finanční hotovost na úhradu nákladů, které Statutárnímu městu Brnu vznikly v souvislosti s opatrováním psa nebo kočky. O aktuální výši těchto nákladů ke dni převzetí zvířete z útulku se můžete informovat předem na telefonních číslech výše uvedených.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Úhrada nákladů, které Statutárnímu městu Brnu vznikly v souvislosti s opatrováním psa nebo kočky. O aktuální výši těchto nákladů ke dni převzetí zvířete z útulku se můžete informovat předem na telefonních číslech výše uvedených.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Žádné.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít: Ne.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, vyhláška č. 286/1999 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně a veterinárních podmínkách, v platném znění, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a další příslušné právní normy.

18. Jaké jsou související předpisy: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Nejsou.

20. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně: -

21. Další informace: -

22. Informace o popisovaném postupu lze získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Komunikační zdroje http://www.mpb.cz/utulek-pro-zvirata/

23. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

24. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát životního prostředí.

25. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková, martina.dvorakova@bosonohy.cz, 547 422 712.

26. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 1. 1. 2016

27. Popis byl naposledy aktualizován: 26. 1. 2016

28. Datum konce platnosti popisu: Není stanoveno.

29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: Budou dle potřeby doplněny. 

Vytvořeno 24.7.2012 15:12:06 - aktualizováno 3.5.2023 14:02:58 | přečteno 937x | ernest