Potřebuji si vyřídit ...

Aplikace Potřebuji si vyřídit...  představuje souhrn návodů na řešení některých úředních agend a praktických problémů (životních situací) prostřednictvím úřadu městské části. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení. Z praktického hlediska je však vhodný telefonický dotaz či konzultace předem :) 

Níže jsou uvedeny agendy, které centrálně vykonává Magistrát města Brna popř. pro městskou část Brno-Bosonohy pak vykonává městská část Brno-střed.

Agendy týkající se vyřízení občanských průkazů, trvalého pobytu, cestovních pasů, řidičských průkazů, registru vozidel, podnikání a živností vyřizují pracoviště magistrátu města Brna.

Podrobněji na http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/ .

Pro městskou část Brno-Bosonohy vykonává státní správu na úseku „Matrika“ a „Sociálně-právní ochrana dětí“ městská část Brno-střed.

Podrobněji na https://www.brno-stred.cz/potrebuji-si-vyridit .

Pro území městské části Brno-Bosonohy vykonává pečovatelskou službu a provozuje centra denních služeb příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Brno-střed.

Podrobněji na https://www.css.brno.cz/