Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

Dle obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR) poskytuje úřad městské části, jakožto správce údajů tyto základní informace:

  • Zpracování osobních údajů správcem, je přímo stanoveno právními předpisy.
  • Při zpracovávání osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů fyzických osob.
  • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu dle příslušných právních předpisů a Spisového a skartačního plánu správce
  • Správce nemá zájem ani oprávnění, jakékoliv osobní údaje předávat příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci.
  • Subjekty údajů (žadatelé) se mohou obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv. Informace jsou poskytovány, po jednoznačné identifikaci žadatele.
  • Osobní konzultace jsou možné po předchozí domluvě.
  • Kontaktní údaje pověřence úřadu pro ochranu osobních dat: Martina Dvořáková. tel. 547 522 712, email: martina.dvorakova@bosonohy.cz

Vytvořeno 7.9.2021 14:23:09 - aktualizováno 3.5.2023 14:01:37 | přečteno 377x | tana