Bezpečnost

V průběhu života se můžeme setkat s mimořádnou událostí. Z hlediska bezpečnosti se mimořádnou událostí rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostřední. Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Pro občany městské části Brno-Bosonohy jsou zde připraveny některé užitečné informace a odkazy, které umožní lepe zvládat tyto složité životní situace.

Prioritou každého občana je znát linky tísňového volání a umět nahlásit mimořádnou událost.

Tísňové volání
Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady

Linky tísňového volání:

112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání 
150 - Hasičský záchranný sbor České republiky 
155 - Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 
158 - Policie České republiky 
156 - Městská policie

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

  • co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob) 
  • kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání)
  • kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné)
  • kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš

Nikdy nezavěšujte jako první, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkejte na zpětné ověření, že se nejedná o "planý poplach".

Užitečné informace z hlediska připravenosti a řešení mimořádných událostí se dozvíte v následujících odkazech:

Vytvořeno 8.9.2021 15:30:45 - aktualizováno 15.5.2023 14:28:40 | přečteno 448x | tana