Bezpečnost, havárie a krizové situace ...

Orgány obce, dle zákona o integrovaném záchranném systému, zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Zákon v této souvislosti ukládá úkoly zejména obecnímu úřadu a starostovi obce, kteří je vykonávají jako výkon státní správy v přenesené působnosti.