Úřad městské části

Postavení a působnost Úřadu

Úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník a zaměstnanci města Brna zařazení do Úřadu. V čele Úřadu stojí starosta.

Úřad vykonává státní správu a zajišťuje výkon samosprávy (s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva městské části, rady městské části a zvláštních orgánů městské části, případně komisí):

  • kterou podle zvláštních zákonů vykonávají obce,
  • která je mu Statutem města Brna svěřena, přičemž pro MČ Brno-Bosonohy část výkonu na úseku Vnitřních věcí – matrika a úseku Sociální péče – SPOD vykonává MČ Brno-střed, a pečovatelskou a denní službu vykonává MČ Brno-Bystrc
  • agendy týkající se vyřízení občanských průkazů, trvalého pobytu, cestovních pasů, řidičských průkazů, registru vozidel, podnikání a živností vyřizují pracoviště magistrátu města Brna.