Starosta - rada MČ

Starosta zastupuje městskou část navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo z řad svých členů.  Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem tajemníka MMB tajemníka ÚMČ. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Starosta má odpovědnost a plní úkoly v rozsahu zákona o obcích.

Je-li stanoven rozhodnutím zastupitelstva počet členů zastupitelstva jedenáct a méně, rada se nevolí. Starosta vykonává své pravomoci formou rozhodnutí. Starosta může ustanovit jako své poradní a iniciativní orgány komise.

Volební období 2018-2022

Starosta MČ – Miroslav Sojka
Místostarosta MČ – Miloslav Dočekal

Komise starosty 

Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci, pro školu, mládež a sport
předseda: Martin Rozmarin

Stavební komise a územní rozvoj
předseda: Ing. arch Arnošt Čoupek CSc.

Komise bytová
předsedkyně: Zdenka Lančaričová

Komise pro dopravu a životní prostředí
předseda: Ing. Leoš Jelínek

Komise inventarizační a likvidační
předsedkyně: Marcela Melounová


Vytvořeno 20.1.2012 15:48:54 | přečteno 4220x | tana