Starosta + Rada MČ

Starosta zastupuje městskou část navenek. Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo z řad svých členů.  Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem tajemníka MMB tajemníka ÚMČ. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. Starosta má odpovědnost a plní úkoly v rozsahu zákona o obcích.

Rada městské části (RMČ) je výkonným orgánem městské části a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu. RMČ tvoří starosta, místostarosta a členové rady. Počet členů RMČ při patnáctičlenném zastupitelstvu je pět. RMČ může ustanovit jako své poradní a iniciativní orgány komise.

Složení Rady městské části pro volební období 2022-2026

starosta MČ – Martin Černý

místostarosta MČ – Martin Rozmarin

člen RMČ - Ing. Pavel Kilian

členka RMČ - Mgr. Klára Jirkovská

člen RMČ - Ivan Nečas


Předpokládané termíny schůzí Rady MČ v roce 2023: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4, 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 14.7., 9.8.., 30.8., 13.9., 4..10., 18.10., 8.11., 22.11., 6.12.


Komise pro životní prostředí
předseda: Mgr. Petr Juráček

Komise pro územní rozvoj a plánování
předseda: Ing. arch. Arnošt Čoupek, CSc.

Komise pro dopravu
předseda: Ing. Leoš Jelínek

Komise pro inventarizaci a likvidaci majetku
předsedkyně: Marcela Melounová

Vytvořeno 20.1.2012 15:48:54 | přečteno 15638x | tana