Meziválečné období

V roce 1921 měla obec 1539 obyvatel a 275 domovních čísel. Dům č. 73 měl toho roku jako poslední ještě doškovou střechu.
Do roku 1930, kdy bylo druhé sčítání lidu, obec vzrostla na 1823 obyvatel.

Životní úroveň nesmírně pozvedlo zavedení elektrického proudu do obce. Dne 11. srpna 1923 v 5 hodin odpoledne poprvé zazářilo veřejné elektrické osvětlení a jeho výstavba si vyžádala na nákladech 490.000,- Kč.

V témže roce jednalo obecní zastupitelstvo o stavbě veřejného vodovodu z pramenů od Hradiska a od „Panenky Marie“. K realizaci však došlo až v roce 1930. 6. září 1931 byl vodovod slavnostně předán veřejnosti a nazván „Jubilejním“ na počest osmdesátých narozenin T.G. Masaryka. Stavba vodovodu stála 1.000.000,- Kč.  

Do Brna se chodilo převážně pěšky. Dále se jezdilo také vlakem ze stanice Troubsko-Bosonohy. První „nepravidelnou koncesovanou dopravu osob a nákladů“zavedl v roce 1924 obchodník Alois Šanca dopravním automobilem.

Dne 11. listopadu 1924 byla zbourána obecní pastouška a na jejím místě byl postaveno sídlo obecní samosprávy - Obecní dům, v němž byla umístěna také pošta. Slavnostní otevření Obecního domu se konalo 28. října 1925.

Hospodářská krize v letech 1931-1935 postihla mnoho našich občanů a ke zmírnění nouze jen velmi málo pomohly různé sbírky, milodary a dobročinné akce.

V roce 1939, kdy mnichovským diktátem a obsazením republiky Němci skončila československá samostatnost, měly Bosonohy 443 domů a 2100 obyvatel.

Vytvořeno 22.2.2012 0:17:30 - aktualizováno 22.2.2012 0:17:58 | přečteno 381x | ernest