2. světová válka

Situace v Bosonohách byla po celou dobu okupace fašisty pod přímým vlivem města Brna, vhledem k nepatrné vzdálenosti od města.

Z hospodářského hlediska  byla veškerá činnost kontrolována. Soukromě hospodařící rolníci i drobní chovatelé měli povinnou dodávku rostlinných a živočišných produktů. V době protektorátu byl všeho nedostatek, který se postupem doby stále zhoršoval. Veškeré potraviny, šatstvo, obuv, mýdlo, uhlí, cigarety, tabák apod. byly na lístky

Válečný stav byl patrný např.i z počtu novostaveb rodinných domků. V roce 1939 bylo postaveno 25 domů, v roce 1940 13 domů,  v roce 1941 8 domů a v dalších letech už žádný.

V osvobozovacích bojích o Bosonohy padlo na území naší obce 28 ruských vojáků. Z naší obce zahynulo sedm obyvatel. Během dobývání města Brna bylo poškozeno v Bosonohách 292 domů lehce, 6 těžce a 7 domů bylo zničeno úplně. Celková válečná škoda byla v Bosonohách odhadnuta na 5,5 mil. korun.

V těžké době okupace prokázali hrdinství naši spoluobčané Jan a Františka Secovi. V roce 1942-1943 se skrýval v Bosonohách u šoféra ČSD Jana Sece velitel partyzánů generál Vojtěch Luža. Do Bosonoh ho  přivezl sám Jan Sec autobusem ČSD. Generál Luža byl československou vládou v Londýně jmenován nejvyšším velitelem pozemního hnutí. Zprávy mu docházely do Bosonoh přes Lisabon. Dodával je na mikrofilmech Ing. Staller. Spojkou na Českomoravské vysočině a v Čechách byla gen. Lužovi manželka Jana Sece, Františka Secová. Jako nejvyšší velitel partyzánů byl gen. Luža zastřelen v Hřišti u Přibyslavi dne 02.10.1944. Jan Sec musel za komunistické totality opustit svou vlast a svůj život dožil v Anglii.

Občané Bosonoh, kteří položili život ve 2. světové válce:

Za odbojovou činnost:

Vlastislav Kroupa – popraven ve Vratislavi
Eduard Sojka – zahynul v Osvětimi
Arnošt Šoustal – zahynul v koncentračním táboře
Erich Šoustal - zahynul v koncentračním táboře
Leo Šoustal – zahynul v koncentračním táboře
Josef Šoustalová – zahynula v Osvětimi
Alfréd Blecha – zahynul ve Waldhaimu

V zahraničním odboji:

Adolf Pospíšil – padl jako partyzán na Slovensku
František Kubica – padl ve Velké Británii
 
Za účast v odbojové skupině Domovinka byl uvězněn:

František Kamenický – vězněn celkem na 4 roky

Vytvořeno 22.2.2012 0:21:30 | přečteno 460x | ernest