INFORMACE

Oznámení

Vážení občané,

na základě množících se dotazů vám sdělujeme následující: Po řádném připojení k veřejné kanalizaci a revizi, bude majiteli takto řádně připojené nemovitosti vyplacen, formou finančního daru, MČ Brno-Bosonohy schválený příspěvek ve výši 2.000 Kč. Příspěvek se netýká objektů určených výhradně pro komerční účely.

ZJEDNODUŠENÝ KOORDINAČNÍ A SITUAČNÍ PLÁN - DOSTAVBA KANALIZACE V BRNĚ II - SEKCE BOSONOHY

ikona souboruKoordinační situace č. 1 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 2 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 3 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 4 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 5 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 6 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 7 ZDE
ikona souboruKoordinační situace č. 8 ZDE

PŘEHLED PROVÁDĚNÝCH PRACÍ:

VÁŽENÍ OBČANÉ, POKUD CHCETE DALŠÍ ODBORNÉ, TECHNICKÉ A HLAVNĚ AKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE, TEDY DALŠÍ PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O UZAVÍRKÁCH A ORGANIZACI DOPRAVY, INFORMACE O CELKOVÉM POSTUPU STAVBY, POKUD CHCETE TECNICKY DOŘEŠIT ČI POZMĚNIT VAŠE MÍSTA NAPOJENÍ PŘÍPOJEK ČI VYŘEŠIT SPECIFICKÉ TECHNICKÉ PROBLÉMY, OBRACEJTE SE PROSÍM NA STAVBYVEDOUCÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ, NEBO NEJLÉPE PŘÍMO NA HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO!

V případě podrobnějších dotazů či připomínek se prosím neváhejte obrátit přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu mobil: +420 725 984 591, e-mail: aslanina@ohlzs.cz nebo na vedoucího celého projektu Ing. Jiřího Galandra - mobil +420  606 777 451.

PARKOVÁNÍ V AREÁLU FIRMY PAVLÍČEK - ULICE ZÁJEZDNÍ

Po domluvě je možnost parkování v prostorách firmy Pavlíček (motordíly) na ulici Zájezdní dle kapacity areálu a dbát pokynů provozovatele. Areál nebude uzamčen.
Důležité upozornění– v pracovní dny neparkovat u vstupu výrobní haly.

Informace lze získat u obsluhy na vrátnici.

REVIZE KANALIZAČNÍ SOUSTAVY

Pokyn pro vyplnění prohlášení:

V kolonce revizi provedl bude vepsané jméno revizního technika, který revizi provedl. V opačném případě, kdy revizi provede sám majitel nemovitosti, bude v řádku vepsané jméno vlastníka.

Na řádku pro datum bude uveden den a rok, kdy byla revize provedena.

Prohlášení podepíše ten, kdo revizi provedl (revizní technik nebo majitel nemovitosti)

ikona souboruPROHLÁŠENÍ ZDE

Kontakty na možné revizní techniky:

Firma Ströer čištění kanalizace, Malostranská 7/17, Brno - Starý Lískovec, tel.:  602 792 021, web: www.stroer-kanalizace.cz
Firma BYRM s.r.o.,  Pavlovského 68, 664 42 Brno-Modřice, tel.: 777 606 883, web: byrm-odpady.cz

(NEJEN) NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Upozorňujeme majitele, kteří chtějí zbudovat novou vodovodní či jinou přípojku ve vlastní režii, že dokončení realizace přípojky je nutné před dokončením nových komunikací a chodníků. Více informací ikona souboruZDE nebo může poskytnout Ing. Hubert Janoušek, Brněnské VaK a.s., přípojky nemovitostí, tel.: 606 758 352

INFORMACE KE STAVBĚ, POVOLENÍ VJEZDU

V případě podrobnějších dotazů či připomínek ke stavbě se prosím neváhejte obrátit přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu mobil: +420 725 984 591, e-mail: aslanina@ohlzs.cz nebo na vedoucího celého projektu Ing. Jiřího Galandra - mobil +420  606 777 451. Povolení k vjezdu na stavbu vydává příslušný stavbyvedoucí určený po ulicích (Úřad městské části POVOLENÍ k vjezdu NEVYDÁVÁ).

KONTAKTY NA STAVBYVEDOUCÍ:

PŘÍMÁ, ZÁJEZDNÍ, ZTRACENÁ, MLATY – Jakub Rašovský 702 251 874

HOŠTICKÁ, U SMYČKY, PRÁČATA – Roman Škorpík tel. 602 791 282

SKALNÍ - Michal Hrdlička tel. 773 582 698

ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKU

SEZNAM MOŽNÝCH PROJEKTANTŮ:
OSS Brno, s.r.o. — Ing. Robert Liška —720 947 399
Ing. Olga Krásenská — 602 566 176
Ing. Flídr – 602 535 687
 Ing. Holešovský – 604 231 439
Ing. Jan Janeček – 737 362 096 firma Move In Ready s.r.o. – projektová dokumentace, povolování a realizace přípojek.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY - ODKAZ ZDE – více informací Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 99


Vytvořeno 21.9.2021 9:56:42 | přečteno 540x | tana