Aktualizace kanalizace 30.06.2021

Od čtvrtka 1.7.2021 začíná další etapa kanalizace, a to na ulici Zájezdní v úseku od ulice Pražská po křižovatku Zájezdní – Vzhledná, a od křižovatky Vzhledná - Zájezdní směrem nad horizont, cca po č.p. 2.

Formulář "Čestné prohlášení o správnosti rozdělení splaškových a dešťových odpadních vod" nutný pro zprovoznění dešťové a splaškové kanalizace ke stažení ikona souboruZDE

PLÁNOVANÝ POSTUP PRACÍ V ULICI PRÁČATA

Od pondělí 10.5.2021 bude zahájeno odtěžování stávajících vrstev komunikace v místě nového kruhového objezdu, včetně asi 10 m do ulice Vzhledná a pak budou práce pokračovat odtěžováním celé ulice Práčata.

Tím bude znemožněn příjezd na Práčata od Vzhledné. Částečně se bude dát přijíždět od Rebovky, ale to jen do doby než zde bude vybagrovaná celá ulice Práčata. Takto to bude omezeno do doby dokončení nové komunikace. Kruhový objezd bude dokončen do 30.6.2021 a celá Práčata (po Rebovku) pak nejpozději do 31.7.2021.

Ve dnech 5. - 9.5.2021 roznesou pracovníci firmy Přemysl Veselý informační lístky po jednotlivých domech na Práčatech.

Plánované propoje vodovodu v oblasti Křivánky, K Berce, Skalní - dne 20.5.2021 proběhne odstávka vody - avizované BVK na: https://mapy.bvk.cz/udalosti/


HARMONOGRAM VÝSTAVBY KOMUNIKACÍ

Informace o plánovaném postupu výstavby komunikací do 1.7.2021

Bosonožské náměstí:

-  část okolo školy vlevo a část ve spodní části (od sochy sv. Jana Nepomuckého po č.p. 27) bude dokončena do 30.4.

-  horní část náměstí od ul. Vrchní po křižovatku Přímá / Rušná bude uzavřena pro výstavbu nové komunikace od 6.4 do 30.6.

Průjezdní:

-  komunikace zde bude dokončena nejpozději do 30.4

Mlaty:

-  komunikace zde bude dokončena nejpozději do 31.5

Ševčenkova, Kolmá:

-  komunikace zde bude zahájena od 12.4 a dokončena bude nejpozději do 30.6.

Hoštická:

-  14.4 bude prováděn asfaltový povrch  v úseku od hřiště po ul. Pražská, od 16.4. bude tento úsek možné pojíždět

-  od 16.4. do 30.6. bude dokončena část po točnu MHD a úsek do 1. poloviny horní ulice Hoštická (č.p. 10 až č.p. 38)

Práčata:

-  část od točny MHD po ul. Rebovka bude dokončena do 30.6.

Od 1.7.2021 bude autobus MHD převeden z Bosonožského náměstí zpět na Hoštickou.

Vytvořeno 20.9.2021 12:00:21 | přečteno 346x | tana