Revitalizace pramenné oblasti říčky Leskava

Krátký popis projektu

Záměrem projektu je revitalizovat pramennou oblast říčky Leskava, včetně vybudování rekreační zóny na stávajícím přírodním fotbalovém hřišti pod myslivnou.
 

Cíl projektu

Revitalizovat pramennou oblast říčky Leskava tak, aby byl vytvořen prostor vhodný k rekreaci a trávení volného asu v přírodě.

Obsah a rozsah projektu

Projekt v sobě zahrnuje:
- revitalizace pramenné oblasti říčky Leskava,
- vytvoření menší vodní nádrže v oblasti stávajícího přírodního fotbalového hřiště,
- vytvoření přírodní rekreační zóny.

Přínos projektu

  • Vznik místa vhodného pro trávení volného času v přírodě.
  • Rekultivace stávající zanedbané pramenné oblasti říčky Leskava.
  • Zlepšení protipovodňových opatření městské části.

Současnost

Projekt je ve fázi dokumentace pro stavební povolení.

Předpoklad realizace

Realizace projektu je závislá na udělení územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Předpokládaný rozpočet

Předpokládaný rozpočet projektu je 2 mil. Kč.

Historie

  • Přípravy projektu započaly v roce 2009.
  • V roce 2010 po příslušných procedurách byla zpracována variantní studie.
  • Následně byla vypracována dokumentace pro stavební povolení.

Článek o projektu v Brněnském Deníku

Místo realizace

Oblast pod poldrem, konec ulice Práčata

Ukázka dokumentace

Projektová dokumentace je k nahlédnutí na ÚMČ v kanceláři starosty.

Vytvořeno 22.6.2012 13:55:14 - aktualizováno 26.1.2021 13:20:08 | přečteno 26x | ernest