Revitalizace lesoparku a okolí myslivny

Krátký popis projektu

Záměrem projektu je vytvořit v okolí myslivny prostor vhodný k rekreaci a relaxaci v přírodě, ke sportování, volnočasovému vyžití a k pořádání společenských a kulturních akcí. Počítá se s napojením na síť značených turistických tras.

Cíl projektu

Revitalizovat okolí myslivny do podoby přátelského a bezpečného prostředí vhodného pro pořádání akcí různého druhu, volonočasové a sportovní vyžití.

Obsah a rozsah projektu

Revitalizace okolí myslivny zahrnuje:
- výstavbu záchytné parkovací plochy na spodním konci příjezdové cesty,
- zpevnění a odvodnění stávající příjezdové cesty,
- výstavbu přípojky kanalizace k myslivně,
- vybudování přístavby sociálního zázemí a skladovacích prostor,
- vytvoření venkovního pódia a tanečního parketu,
- revitalizaci studánky a svedení jejího pramene do odtokového víceúčelového koryta,
- vytvoření venkovního posezení.
 

Přínos projektu

  • Výrazné zkulturnění okolí myslivny do podoby vhodné pro smysluplné a bezpečné trávení volného času a sportovní aktivity.
  • Vytvoření místa v přírodě vhodného k rekreaci občanů Bosonoh, přátelského k mladým rodinám a seniorům.

Současnost

Projekt je ve fázi architektonické studie.

Předpoklad realizace

Předpokladem realizace je vytvoření provozního řádu území, udělení územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Předpokládaný rozpočet

Předpokládaný rozpočet projektu je 9 mil. Kč.

Historie

  • Přípravy projektu započaly v roce 2009.
  • Po příslušných procedurách byla zpracována architektonická studie.

Historie projektu za roky 2009 a 2010 v rámci ZMČ a RMČ

Článek o projektu v Brněnském Deníku

Místo realizace

Lesopark, okolí myslivny

Ukázka dokumentace

Studie - celkový půdorys

Studie - celkový půdorys - napojení na turistické trasy

Studie - půdorys - prostor u myslivny

Studie - vizualizace - pódium

Studie - vizualizace - toalety

Studie - vizualizace - studánka

Studie - vizualizace - lavička

Vytvořeno 22.6.2012 13:54:45 - aktualizováno 26.1.2021 13:21:10 | přečteno 30x | ernest