Přístavba pohybových prostor na ZŠ Bosonožské náměstí 44

Krátký popis projektu

V rámci projektu vyroste na stávajícím nezastavěném dvoře základní školy Bosonožské náměstí 44 dvoupodlažní hala určená pro pohybové aktivity žáků ZŠ a občanů. V přízemí se budou nacházet šatny, sociální zařízení a zázemí, v prvním patře samotná pohybová hala v rozměru volejbalového hřiště. Na střeše objektu vznikne ohrazená pochůzí terasa, aby byl zajištěna možnost bezpečného pohybu žáků ZŠ na čerstvém vzduchu v době přestávek mezi vyučováním.

Cíl projektu

Vybudovat v objektu ZŠ Bosonožské náměstí 44 dostavbu haly pro pohybové aktivity žáků školy a občany.

Obsah a rozsah projektu

Výstavba pohybových prostor na ZŠ Bosonožské náměstí 44: šatny, sociální vybavení, zázemí, halu pro pohybové aktivity a ohrazená pochůzí terasa na střeše objektu.

Přínos projektu

  • Vznik haly pro pohybové aktivity žáků ZŠ Bosonožské náměstí (v současnosti musí děti chodit cvičit do Orlovny s přechodem přes nebezpečnou a rušnou ulici Pražskou).
  • Vytvoření místa pro pohybové aktivity (nejen) místních občanů a zájmových sdružení.

Současnost

Projekt je ve fázi vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Předpoklad realizace

Realizace projektu je závislá na udělení územního rozhodnutí a stavebního povolení, a na udělení dotace z ROP JV v rámci IPRM Brno.

Předpokládaný rozpočet

Předpokládaný rozpočet projektu je 15 mil. Kč.

Historie

  • Přípravy projektu započaly v roce 2008. 
  • Po příslušných procedurách byla zpracována architektonická studie.
  • Následovalo vypsání výběrového řízení na projektanta (řešil Investiční odbor MMB).

Historie projektu za roky 2009 a 2010 v rámci ZMČ a RMČ

Ohlas na projekt v Brněnském deníku ze dne 7. 7. 2010

Místo realizace

Bosonožské náměstí 44, Brno 642 00

Ukázka dokumentace

Vizualizace budoucí podoby objektu

Vytvořeno 22.6.2012 13:53:01 - aktualizováno 26.1.2021 13:21:18 | přečteno 40x | ernest