Pohyb psů na veřejnosti

Tabulka mají mně rádi  úvodní obrázek

Pravidla pro pohyb psů na území městské části

Pohyb psů na veřejném prostranství je upraven obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č. 9/2017


Vyhláška mimo stanoví:

Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem. Stanovená povinnost se nevztahuje na osoby doprovázené vodicími, asistenčními a záchranářskými psy a osoby provádějící odborný výcvik vodicích, asistenčních a záchranářských psů a dále na osoby při výkonu canisterapeutické činnosti se psy.

Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem.

Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se na veřejném prostranství byl vybaven evidenční známkou, která mu byla vydána městskou částí příslušnou podle místa jeho trvalého pobytu nebo sídla. Nebyla-li mu vydána, je povinen zajistit, aby byl pes pohybující se na veřejném prostranství označen jiným vhodným způsobem umožňujícím jeho identifikaci.

V příloze č. 1 této vyhlášky jsou vymezeny prostory, na kterých se psi mohou pohybovat volně bez vodítka a bez náhubku. Volný pohyb psů v uvedených prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa. V MČ Brno-Bosonohy jsou to lokality:

 • konec ulice Ostopovická – část pozemku p.č. 3552/2
 • konec ulice Rušná – část pozemku p.č. 3645 
 Volný pohyb psů
 Ostopovická 
 Volný pohyb psů
 Rušná 
 Příloha 1  Volný pohyb psů Ostopovická, obrázek se otevře v novém okně Příloha 1  Volný pohyb psů Rušná, obrázek se otevře v novém okně

V příloze č. 2 jsou pak vymezeny prostory, do který se zakazuje vstupovat se psy. V MČ Brno-Bosonohy jsou to dětská hřiště a veřejná sportoviště:

 • Bosonožské nám. – u pekárny
 • Bosonožské nám. – za kaplí (hřiště zrušeno)
 • Bosonožské nám. – park pod školou
 • ul. Za Vodojemem
 • ul. Vzhledná
 • veřejné sportoviště při ul. Hoštická
 Hřiště u pekárny Hřiště 
 ul. Za vodojemem
Veřejné sportoviště
při ul. Hoštická 
 Hřiště VzhlednáPark pod ZŠ
Bosonožské náměstí
Příloha 2  Hřiště u pekárny, obrázek se otevře v novém okně Příloha 2  Hřiště ul Za Vodojemem, obrázek se otevře v novém okně Příloha 2  Veřejné sportoviště při ul Hoštická, obrázek se otevře v novém okně Příloha 2  Hřiště Vzhledná, obrázek se otevře v novém okně  Příloha 2  Park pod základní školou Bosonožské náměstí, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 4.4.2022 9:43:57 | přečteno 3725x | katerina.skvarilova