REKONSTRUKCE BOSONOŽSKÉHO NÁMĚSTÍ

Níže najdete pod odkazy vizualizaci a situační řešení rekonstrukce náměstí a technickou zprávu úpravy veřejného prostranství

 • Technická zpráva stavby s názvem "Bosonožské náměstí – úprava veřejného prostranství" - ikona souboruodkaz ZDE
 • NÁVRH - SITUAČNÍ ŘEŠENÍ - 1. ETAPA - ikona souboruodkaz ZDE
 • NÁVRH - SITUAČNÍ ŘEŠENÍ - 2. ETAPA - ikona souboruodkaz ZDE
 • NÁVRH - SITUAČNÍ ŘEŠENÍ - 3. ETAPA - ikona souboruodkaz ZDE
 • VIZUALIZACE - ikona souboruodkaz ZDE
 • PARKOVÁNÍ A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO REKONSTRUKCI NÁMĚSTÍ - ikona souboruodkaz ZDE

Krátký popis projektu

Rekonstrukce povrchu Bosonožského náměstí proběhne po dokončení projektu výstavby III. a IV. etapy kanalizace v roce 2022. Realizace přinese městské části reprezentativní centrum a místo pro setkávání a odpočinek občanů (nejen) této městské části.

Cíl projektu

Zrekonstruovat Bosonožské náměstí do podoby uceleného a reprezentativního centra Bosonoh.

Obsah a rozsah projektu

Vyřešení komunikací pro motorová vozidla a pro pěší, parkovací místa, zeleň a relaxační prostor (vodní prvek, mobiliář, osvětlení, atp.).

Přínos projektu

 • Vyřešení přehledného provozu motorových vozidel v prostoru náměstí, bezpečnÝ pohyb chodců, parkovací místa.
 • Vytvoření místa umožňujícího setkávání a odpočinek občanů Bosonoh a prostoru přátelského vůči dětem, rodinám a seniorům. 
 • Vytvoření plnohodnotného náměstí a reprezentativního centra Bosonoh, vhodného také ke konání různých společenských akcí (mše, kolotoče, jarmark, atp.).

Současnost

Projekt má vydáno platné stavební povolení.

Předpoklad realizace

Současný výhled realizace po dílčích etapách je rok 2023 a dále. 

Předpokládaný rozpočet

Předpokládaný rozpočet celého projektu je 30 mil. Kč.

Historie

 • Přípravy projektu započaly v roce 2008. Tehdy bylo rozhodnuto o zpracování studie revitalizace Bosonožského náměstí.
 • Po příslušných procedurách byla následně studie vypracována.
 • Na jejím základě probíhají jednání ohledně možností financování projektu. Také slouží jako podklad pro úpravu projektu Výstavby III. a IV. etapy kanalizace.

ikona souboruHistorie projektu za roky 2008 a 2009 v rámci ZMČ a RMČ

ikona souboruTisková zpráva ohledně příprav projektu ze 14. 6. 2012

Místo realizace

Bosonožské náměstí, Brno 642 00


Vytvořeno 31.5.2021 11:45:02 - aktualizováno 31.5.2021 15:53:25 | přečteno 970x | ernest