Plány a projekty MČ

Zastupitelstvo městské části jako součást rozpočtu na rok 2023 schválilo níže uvedené investiční akce a investiční záměry. 

K jednotlivým položkám připravujeme ke zveřejnění podrobnější informační materiály. 

Finanční částky jsou určeny přímo na realizaci v roce 2023 nebo na krytí dalších přípravných, především projektových                   a administrativních nákladů.

Název investiční akce/projektu   Částka v Kč vč. DPH 
   
Cyklostezka Kohoutovice-Žebětín - příprava studie využití území 160 000,00
Cyklo a pěší stezka Bosonohy-Veselka 100 000,00
Venkovní učebna ZŠ - dotace SMB+ spoluúčast MČ 800 000,00
Úprava Bosonožského náměstí - 1. etapa  11 153 000,00
Investiční transfer pro Sportovní kluby - vybudování přípojky kanalizace 25 000,00
Obnova nádrže u Panenky Marie 10 000,00
Revitalizace Leskavy a vodních tůní 10 000,00
Park Ševčenkova - herní prvky 200 000,00
Vybudování oplocení kontejnerových stání na tříděný odpad 100 000,00
Kontejnerové stání Rušná-PD 20 000,00
Přístřešek na zahradě BOSA 70 000,00
Kanalizační přípojka obchod Vzhledná 70 000,00
Investiční akce/projekty celkem v 2023 12 718 000,00