Možnosti inzerce

Ceny a rozsah inzerce v Bosonožském zpravodaji 

Zpravodaj vychází v počtu 5 výtisků ročně v nákladu 900 ks. 

Formát A4, plnobarevně.


Formáty inzerce

1/2  strany A4 barva

1/4 strany A4 barva

1/8 strany A4 barva

1/16 strany A4 barva nebo text

Podklady grafické: pdf ve vektorech, v rozlišení 175 lpi


Ceny inzerce  (bez DPH)

1/2 strany – 2 500 Kč

1/4 strany – 1 500 Kč

1/8 strany – 1 000 Kč

1/16 strany – 600 Kč

Text 1/16 strany – 500 Kč omezeno max. počtem znaků


Inzerci vyřizuje Redakční rada

Objednávky inzerce a inzerci zasílejte na e-mail: zpravodaj@bosonohy.cz ,

nebo na adresu:

MČ Brno-Bosonohy, Bosonožský zpravodaj, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno.


Úhrada inzerce

Inzerce se hradí předem na základě vystavené fakturace:

  • v hotovosti na pokladně MČ v úředních dnech (po a st 8.00–17.30 hodin),
  • poštovní poukázkou,
  • převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č. ú. 19-20621621/0100.

 

Tento ceník a pravidla inzerce byla přijata Radou městské části na její 5. schůzi dne 11.01.2023.


Termíny uzávěrek pro rok 2023:

1/2023......31.01.2023

2/2023......31.03.2023

3/2023......31.05.2023

4/2023......18.09.2023

5/2023......31.10.2023

Vytvořeno 22.1.2012 20:38:00 - aktualizováno 6.2.2023 17:42:35 | přečteno 19499x | ernest