Možnosti inzerce a etický kodex redakce

BOSONOŽSKÝ ZPR 3

Bosonožský zpravodaj vychází v nákladu 1 000 - 1 200 výtisků a je distribuován do domácností v MČ Brno-Bosonohy zdarma. Jedná se o periodický tisk územního samosprávného celku. Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod r.z. - MK ČR E 12122.  Formát A5, barevná obálka, černobílý vnitřek. Obsah příspěvků a inzerce nevyjadřuje stanovisko redakce. Termíny uzávěrek jednotlivých čísel jsou uváděny v tisku. Zpravodaj vychází zpravidla k 20. dni daného měsíce; 10x ročně.

Ceny inzerce v Bosonožském zpravodaji (bez DPH 21%)

  • 1/1 strany, rozměr 122x185 mm: 1 000 Kč (černobílá)
  • 1/2 strany, rozměr 122x91 mm: 600 Kč (černobílá)
  • 1/4 strany, rozměr 59x91 mm (4 × 1 modul): 300 Kč (černobílá)
  • rozměr 59x44 mm: 150 Kč (černobílá)
  • rozměr 59x20 mm: 80 Kč (černobílá


Objednávky inzerce

Inzerci je možné objednat písemně, faxem, e-mailem nebo osobně.
Kontaktní osoba: Jarmila Dočekalová
MČ Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno-Bosonohy
telefon: 547 422 701, fax: 547 422 719, e-mail: jarmila.docekalova@bosonohy.cz

Úhrada inzerce

Inzerce se hradí předem:
  • v hotovosti na pokladně MČ v úředních hodinách (po a st 8.00–17.30 hodin),
  • poštovní poukázkou,
  • bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u Komerční banky, č. ú. 19-20621621/0100.

Etický kodex redakce zpravodaje zde: 

Vytvořeno 22.1.2012 20:38:00 - aktualizováno 25.7.2018 17:26:48 | přečteno 429x | ernest