Bosonohy >  VÝSTAVBA KANALIZACE

VÝSTAVBA KANALIZACE

Vážení občané, 

v těchto dnech v ulicích Bosonožské náměstí (spodní část), Hoštická a Průjezdní, vyznačuje pověřený stavební technik bílou barvou na chodníku či komunikaci (viz. foto) před každým připojovaným objektem přesné místo budoucí odbočky k připojení domovní splaškové kanalizační přípojky. Tedy to místo, které je vyznačeno v prováděcím projektu stavby kanalizace. V tomto projektu je zakresleno na základě protokolu, který jste odsouhlasili podpisem zástupci pro projekční kanceláře Valbek. Prosím, zkontrolujte si, zda je toto označení skutečně v místě, ve kterém budete nemovitost dle Vašeho projektu přípojky napojovat. Hlavně v tom případě, pokud Vás snad v minulosti nikdo v tomto nekontaktoval, či z nějakého důvodu nezastihl.  
Pokud značení neodpovídá skutečnosti a požadujete změnu, ve vlastním zájmu ve věci neprodleně kontaktujte hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu tel.: +420 725 984 591 (Po-Pá 8:00-17:00)

Děkujeme

DALŠÍ FÁZE VÝSTAVBY

   Další postup prací výstavby kanalizace V MČ Brno-Bosonohy bude v nejbližší době následující :
   

     V průběhu března a dubna 2020 proběhne pasportizace dotčených nemovitostí

     a od 1.5.2020 bude zahájena výstavba nových kanalizačních stok v ulicích:

Ostopovická

Ševčenkova

Kolmá 

   
     V průběhu března a dubna 2020 proběhne pasportizace dotčených nemovitostí,

     od 1.5. do 1.7. 2020 budou realizovány přeložky VO ( veřejného osvětlení )

     a od 1.7.2020 bude zahájena výstavba nových kanalizačních stok v těchto ulicích:

Křivánky

Skalní

K Berce

   
   Toto je přehled dění v nejbližším období. Další postup prací závisí na projednávaných a povolených uzavírkách dalších ulic v MČ Brno-Bosonohách 

OBJÍZDNÉ TRASY A UZAVÍRKY - 1. FÁZE OD 1.3.2020 - ZDE

ULICE HOŠTICKÁ, BOSONOŽSKÉ NÁM. A PRŮJEZDNÍ BUDOU UZAVŘENY V TERMÍNU OD 02.03.2020 DO 30.07.2020


KONTAKTY NA PŘÍSLUŠNÉ STAVBYVEDOUCÍ PO ULICÍCH - ZDE


INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE - DŮLEŽÍTÉ KONTAKTY:

STAVBA:

Ing. Jiří Galandr, OHL ŽS, vedení projektu, tel.: 606 777 451

Antonín Slanina, OHL ŽS, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 725 984 591

Ing. Bohumil Koura, AP INVESTING s.r.o., správce stavby, tel.: 602 526 918

Ing. Hubert Janoušek, Brněnské VaK a.s., přípojky nemovitostí, tel.: 606 758 352

Josef Kalus, Veselý s.r.o., stavbyvedoucí, tel.: 723 872 919

Jakub Rašovský, IS Brno, spol. s.r.o., stavbyvedoucí, tel: 702 251 874

Michal Hrdlička, TERRABAU, s.r.o., stavbyvedoucí, tel: 773 582 698

Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 992

 

MOŽNÍ, NÁMI OSLOVENÍ PROJEKTANTI PŘÍPOJEK:

 Ing. Liška  tel. 720 947 399

 Ing. Krásenská tel. 602 566 176

 Ing. Hrazdílková tel. 776 145 383

 Ing. Flidr tel. 602 231 439

 Ing. Holešovský tel. 604 231 439

 Ing. Janeček tel. 737 362 096 -firma Move In Ready s.r.o. – projektová dokumentace, povolování a realizace přípojek.

 Další projektanty je možné vyhledat např. prostřednictví internetu


ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY (25.2.2020– dle vyjádření zástupce stavby "aktualizace budou probíhat v závislosti na projednávání a odsouhlasování uzavírek jednotlivých etap".

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY - ODKAZ ZDE – více informací Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 99

INFORMACE – DOSTAVBA KANALIZACE - VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY

INFORMACE K PASPORTIZACI OBJEKTŮ