Bosonohy >  VÝSTAVBA KANALIZACE

VÝSTAVBA KANALIZACE

Sdělení občanům

Po domluvě je možnost parkování v prostorách firmy Pavlíček (motordíly) na ulici Zájezdní dle kapacity areálu a dbát pokynů provozovatele. Areál nebude uzamčen.

Důležité upozornění – v pracovní dny neparkovat u vstupu výrobní haly.

Informace lze získat u obsluhy na vrátnici.

POZOR DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!

Vážení občané, vzhledem k postupu probíhajících prací na stavbě kanalizace bude ve dnech 23. až maximálně  do 24. července, tedy zítra a pozítří, z nezbytných technologických důvodů zcela uzavřená křižovatka ulic Přímá a Vratná a to pro veškerou dopravu! Plná uzavírka bude v těchto dvou dnech od 7:30 do 16:00. V tomto čase tedy nebude možné vjíždět ani vjíždět do ulic Vratná a Padělíky. Zaparkujte svá vozidla mimo tyto ulice.

Omlouváme se za způsobené komplikace. Děkujeme za pochopení!


DOSTAVBA KANALIZACE BOSONOHY

Předpokládaný (maximální) termín provádění stavby: od 1.8.2020 – do 31.12.2020 – Fáze III – 3. ČÁST (celá stavba do roku 2022)

Stručný popis organizace dopravy:

V rámci FÁZE III – 3. ČÁST dojde k uzavírce 2. části ul. Práčata od ul. Rebovka výš. Nadále bude využívaný semaforový úsek ul. Rebovka pro najíždění a vyjíždění z Bosonoh přes ul. Přímou a Bosonožské náměstí.

Dále bude uzavřena ul. Ztracená a Zájezdní od ul. Vzhledná po Bosonožské náměstí a spodní část ul. Mlaty. MHD bude v této fázi beze změn.

Potřebné výjimky pro rozměrnější vozy a zásobování si musí zajistit se stavbou.

  • ul. Zájezdní – od ul. Vzhledná po Bosonožské nám. – úplná uzavírka – 15.8.- 31.12.2020
  • ul. Ztracená – úplná uzavírka – 1.8.2020. – 31.12.2020
  • ul. Mlaty – spodní část – úplná uzavírka – 1.8.2020 – 31.12.2020
  • ul. Práčata – vrchní část od ul. Rebovka - úplná uzavírka - 1.9.2020 - 31.12.2020
  • zelené úseky zůstávají uzavřeny do 31.12.2020

Odpovědná osoba za stavbu: Ing. Jiří Galandr (OHLŽS, a.s.)

Kontakt: tel.: 606 777 451, e-mail: j.galandr@ohlzs.cz

PLÁN UZAVÍREK ZDE


Formulář "Prohlášení o správnosti rozdělení" ZDE, který bude každý majitel napojované nemovitosti potřebovat k uzavření smlouvy o stočném.

 

DŮLEŽÍTÉ UPOZORNĚNÍ K VÝSTAVBĚ KANALIZACE

Zhotovitel stavebních prací na výstavbě kanalizace v MČ Brno-Bosonohy provádí i rekonstrukci vodovodních řadů včetně výměny stávajících vodovodních přípojek za nové .

Upozorňujeme majitele nemovitostí, kteří v současné době žádnou vodovodní přípojku nemají , že  nové přípojky k jejich domům nejsou předmětem naší dodávky a každý jednotlivý vlastník takové nemovitosti si musí zřízení nové vodovodní přípojky (pokud ji požaduje) zajistit ve vlastní režii . Včetně stavebního povolení, projektové dokumentace, provedení a uzavření smlouvy s provozovatelem BVK a.s. na zřízení nového odběrného místa.

Dokončení takových přípojek je nutné realizovat v co nejkratší době. Po provedení finálních povrchů komunikací v rámci projektu Kanalizace Brno II, nebude po dobu ochranné lhůty komunikace – t,j, 8 roků , možný zásah do těchto nových povrchů komunikací . Tato ochranná lhůta je stanovena obecně závaznou vyhláškou města Brna č.8/2009 ve znění vyhlášky č.12/2020.

 

INFORMACE KE STAVBĚ, POVOLENÍ VJEZDU

V případě podrobnějších dotazů či připomínek se prosím neváhejte obrátit přímo na hlavního stavbyvedoucího pana Antonína Slaninu mobil: +420 725 984 591, e-mail: aslanina@ohlzs.cz nebo na vedoucího celého projektu Ing. Jiřího Galandra - mobil +420  606 777 451. Povolení vjezdu na stavbu vydává příslušný stavbyvedoucí určený po ulicích:

PŘÍMÁ, ZÁJEZDNÍ, ZTRACENÁ, MLATY – Jakub Rašovský 702 251 874

HOŠTICKÁ, U SMYČKY, PRÁČATA – Roman Škorpík tel. 602 791 282

SKALNÍ - Michal Hrdlička tel. 773 582 698.

V rámci firmy Přemysl Veselý s.r.o. budující stavbu na Hoštické atd. dochází v současnosti ke změně stavbyvedoucího. Dosavadní p.Kalus končí a na jeho místo nastupuje Roman Škorpík tel. 602 791 282. Dále se tedy obracejte na něj.


DALŠÍ POSTUP VÝSTAVBY

Kanalizace postupuje III. fází výstavby (Fáze III - 2. část). Od 1.6.2020 do 31.12.2020 se posouvá budování kanalizace na ulice:

-          Přímá – vrchní část – úplná uzavírka – 26.6.2020 – 1.9.2020,

-          Hoštická – spodní část – úplná uzavírka – 26.6.2020 – 31.12.2020,

-          U Smyčky – úplná uzavírka – 26.6.2020 – 31.12.2020,

-          Práčata – spodní část – úplná uzavírka – 1.9.2020 – 31.12.2020,

-          Skalní – vrchní část – úplná uzavírka – 1.8.2020 – 31.12.2020,

Postup výstavby - podrobnější informace ZDE

Žádáme občany, kteří bydlí na této ulici, aby si zajistili projektovou dokumentaci na kanalizační přípojky u projektantů dle přiloženého seznamu nebo i dle vlastního výběru.

SEZNAM PROJEKTANTŮ:

               OSS Brno, s.r.o. — Ing. Robert Liška —720 947 399

               Ing. Olga Krásenská — 602 566 176

               Ing. Flídr – 602 535 687

               Ing. Holešovský – 604 231 439

               Ing. Jan Janeček – 737 362 096 firma Move In Ready s.r.o. – projektová dokumentace, povolování a realizace přípojek.

AUTOBUS MHD LINKY 69  a N96

Linka má od 26.6.2020 konečnou zastávku na Bosonožském nám. z důvodu budování kanalizace na ulici Hoštická a opravy mostu přes Leskavu. Předpokládaná doba přeložení zastávky - 11 měsíců. Noční spoj do Bosonoh linka č. 96 obslouží ulici Pražská a bude mít konečnou u bývalého Tranzitu.

Stále jednáme s vedením stavby a zejména s DPMB o zřízení zastávky BUS 69 ve spodní části Bosonožského náměstí. Tato momentálně nebyla příslušnými orgány povolena. Hledáme tedy náhradní řešení, jak dopravní obslužnost MHD za zrušenou zastávku Pražská zlepšit.

KANALIZACE III. a IV. etapa - ZDE

Postup prací ve III. fázi budování kanalizace a uzavírky ulic včetně organizace osobní a veřejné dopravy - STRUČNÝ POPIS ORGANIZACE DOPRAVY - ZDE

Plán uzavírek a organizace dopravy v příloze ZDE

Postup prací výstavby kanalizace V MČ Brno-Bosonohy od 01.05. do 31.07.2020 - KANALIZACE III. a IV. etapa ZDE 

OBJÍZDNÉ TRASY A UZAVÍRKY - 1. FÁZE OD 1.3.2020 - ZDE

ULICE HOŠTICKÁ, BOSONOŽSKÉ NÁM. A PRŮJEZDNÍ BUDOU UZAVŘENY V TERMÍNU OD 02.03.2020 DO 30.07.2020


Úřad městské části POVOLENÍ k vjezdu NEVYDÁVÁ, toto oprávněnÍ má pouze stavba: PŘÍSLUŠNÉ KONTAKTY NA STAVBYVEDOUCÍ PO ULICÍCH NALEZNETE - ZDE


ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY (25.2.2020) – dle vyjádření zástupce stavby "aktualizace budou probíhat v závislosti na projednávání a odsouhlasování uzavírek jednotlivých etap".

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY - ODKAZ ZDE – více informací Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 99

INFORMACE – DOSTAVBA KANALIZACE - VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY

INFORMACE K PASPORTIZACI OBJEKTŮ