Bosonohy >  Výstavba kanalizace

Výstavba kanalizace

OBJÍZDNÉ TRASY A UZAVÍRKY - 1. FÁZE OD 1.3.2020

ULICE HOŠTICKÁ, BOSONOŽSKÉ NÁM. A PRŮJEZDNÍ BUDOU UZAVŘENY V TERMÍNU OD 02.03.2020 DO 30.07.2020

KONTAKTY NA PŘÍSLUŠNÉ STAVBYVEDOUCÍ PO ULICÍCH 

INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE - DŮLEŽÍTÉ KONTAKTY:

STAVBA:

Ing. Jiří Galandr, OHL ŽS, vedení projektu, tel.: 606 777 451

Antonín Slanina, OHL ŽS, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 606 623 464

Ing. Josef Kalus, Veselý s.r.o., stavbyvedoucí tel.: 723 872 919

Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 992

Ing. Bohumil Koura, AP INVESTING s.r.o., správce stavby, dozor investora tel.: 602 526 918

Ing. Hubert Janoušek, Brněnské VaK a.s. přípojky nemovitostí tel.: 606 758 352

 

MOŽNÍ, NÁMI OSLOVENÍ PROJEKTANTI PŘÍPOJEK:

 Ing. Liška  tel. 720 947 399

 Ing. Krásenská tel. 602 566 176

 Ing. Hrazdílková tel. 776 145 383

 Ing. Flidr tel. 602 231 439

 Ing. Holešovský tel. 604 231 439

 Ing. Janeček tel. 737 362 096

 Další projektanty je možné vyhledat např. prostřednictví internetu


ČASOVÝ HARMONOGRA STAVBY– bude zveřejněn po jeho dodánÍ, více Ing. Jiří Galandr

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY – bude zveřejněna po jeho dodání, více Ing. Tupá

INFORMACE – DOSTAVBA KANALIZACE - VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY

INFORMACE K PASPORTIZACI OBJEKTŮ