Bosonohy >  VÝSTAVBA KANALIZACE

VÝSTAVBA KANALIZACE

 

Postup prací ve III. fázi budování kanalizace a uzavírky ulic včetně organizace osobní a veřejné dopravy

 

Stručný popis organizace dopravy:

 

V rámci FÁZE III – 2. ČÁST - Od 26.6.2020 dojde k uzavírce 2. části ul. Přímá od ul. Vratná po ul. Rebovka. Z ul. Vratná bude tak možný výjezd z Bosonoh pouze přes Bosonožské náměstí, které bude stavbou zprůjezdněno pro rezidenty a dopravní obsluhu. Dále bude uzavřena ul. Hoštická a točna autobusu MHD bude přemístěna na Bosonožské náměstí.
Pokračovat se bude také uzavírkou ul. Jámy, Pusty a Za Vodojemem. Z ul. Práčata bude možný výjezd do ul Pražská přes ul. Vzhledná, která ale bude po dobu cca 2 měsíců zobousměrněna pomocí kyvadlové dopravy na SSZ. Po zprůjezdnění ul. Přímá pro dopravní obsluhu bude uzavřena spodní část ul. Práčata a zrušen kyvadlový provoz na ul. Vzledná, která se tak zaslepí. Ul. Rebovka s kyvadlovou dopravou zůstává zachována. Dále pak bude uzavřena vrchní část ul. Skalní. Potřebné vyjímky pro rozměrnější vozy a zásobování si musí zajistit se stavbou.

Plán uzavírek a organizace dopravy v příloze ZDE

 

Postup prací výstavby kanalizace V MČ Brno-Bosonohy:

KANALIZACE III. a IV. etapa

Kanalizace postupuje do další fáze výstavby. Od 1.5.2020 do 31.7.2020 se posouvá budování kanalizace na tyto ulice:
-         horní část ulice Bosonožské nám. od č. o. 30 po začátek ulice Přímá.
-         Ostopovická, Ševčenkova

 Ulice budou uzavřeny.

Povolení k vjezdu aut vydává příslušný stavbyvedoucí určený po ulicích (Jakub Rašovský tel: 702 251 874).
-         U Smyčky - jen pro pěší. Povolení vydává Josef Kalus tel: 723 872 919.
-         Křivánky - od ul. Pražská po křižovatku s ulicí Skalní. Omezená průjezdnost zachována v obou směrech.

Žádáme občany, kteří bydlí na těchto ulicí, aby si zajistili projektovou dokumentace na kanalizační přípojky u níže uvedených projektantů nebo i dle vlastního výběru.

Toto je přehled dění v nejbližším období. Další postup prací závisí na projednávaných a povolených uzavírkách dalších ulic v MČ Brno-Bosonohách 

Občanů bydlících na části ulice Ostopovická a ulici Konopiska, kteří mají již vybudovanou kanalizaci z minulých let se zajištění projektové dokumentace v této fázi netýká.

Osoba odpovědná za stavbu: Ing. Jiří Galandr (OHLŽS, a.s.)

 

OBJÍZDNÉ TRASY A UZAVÍRKY - 1. FÁZE OD 1.3.2020 - ZDE

ULICE HOŠTICKÁ, BOSONOŽSKÉ NÁM. A PRŮJEZDNÍ BUDOU UZAVŘENY V TERMÍNU OD 02.03.2020 DO 30.07.2020


KONTAKTY NA PŘÍSLUŠNÉ STAVBYVEDOUCÍ PO ULICÍCH - ZDE


INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE - DŮLEŽÍTÉ KONTAKTY:

STAVBA:

Ing. Jiří Galandr, OHL ŽS, vedení projektu, tel.: 606 777 451

Antonín Slanina, OHL ŽS, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 725 984 591

Ing. Bohumil Koura, AP INVESTING s.r.o., správce stavby, tel.: 602 526 918

Ing. Hubert Janoušek, Brněnské VaK a.s., přípojky nemovitostí, tel.: 606 758 352

Josef Kalus, Veselý s.r.o., stavbyvedoucí, tel.: 723 872 919

Jakub Rašovský, IS Brno, spol. s.r.o., stavbyvedoucí, tel: 702 251 874

Michal Hrdlička, TERRABAU, s.r.o., stavbyvedoucí, tel: 773 582 698

Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 992

 

MOŽNÍ, NÁMI OSLOVENÍ PROJEKTANTI PŘÍPOJEK:

 Ing. Liška  tel. 720 947 399

 Ing. Krásenská tel. 602 566 176

 Ing. Hrazdílková tel. 776 145 383

 Ing. Flidr tel. 602 231 439

 Ing. Holešovský tel. 604 231 439

 Ing. Janeček tel. 737 362 096 -firma Move In Ready s.r.o. – projektová dokumentace, povolování a realizace přípojek.

 Další projektanty je možné vyhledat např. prostřednictví internetu


ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY (25.2.2020– dle vyjádření zástupce stavby "aktualizace budou probíhat v závislosti na projednávání a odsouhlasování uzavírek jednotlivých etap".

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY - ODKAZ ZDE – více informací Ing. Hana Tupá, VALBEK s.r.o.. hlavní projektant tel.: 602 740 99

INFORMACE – DOSTAVBA KANALIZACE - VEŘEJNÁ SCHŮZE S OBČANY

INFORMACE K PASPORTIZACI OBJEKTŮ