Bosonohy >  Městská částZastupitelstvo

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo MČ má 11 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly 5. a 6. října 2018:

 • Martin Černý
 • Čoupek Arnošt Ing.arch.CSc.
 • Miloslav Dočekal - místostarosta
 • Jelínek Leoš Ing.
 • Juráček Petr Mgr.
 • Daniela Kalná Ing. 
 • Kilian Pavel Ing.
 • Mitrenga Alois Ing.
 • Rozmarin Martin
 • Sojka Miroslav - starosta
 • Výplach Jiří

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části zasedá zpravidla jedenkrát za 2 měsíce od 17.00 hodin. Jednání ZMČ je veřejné.

Plán jednání na rok 2020 byl schválen na zasedání zastupitelstva konaném dne 12.12.2019 následovně:

(6.2.) 13.2., 12.3., 23.4., 21.5., 25.6., 10.9., 22.10., 17.12. 

Dokumenty zastupitelstva


Zápisy ze zasedání ZMČ v aplikaci UZOb (od VIII volebního období -  podzim 2018)