Bosonohy >  Úřad městské částiZastupitelstvo

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo MČ má 11 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly 10. a 11. října 2014:

 • Martin Černý
 • Miloslav Dočekal
 • RNDr. Anastazios Jiaxis
 • Ing. Daniela Kalná - místostarostka
 • Ing. Pavel Kilian
 • Ing. Jan Korbička
 • Zdenka Lančaričová
 • Marcela Melounová
 • Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.
 • Miroslav Sojka - starosta
 • Jiří Výplach

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části zasedá zpravidla jedenkrát za měsíc od 18.00 hodin. Jednání ZMC je veřejné.

Předpokládané termíny jednání v roce 2018

 

Dokumenty zastupitelstva