Bosonohy >  Úřad městské částiZastupitelstvo

Zastupitelstvo

Členové zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo MČ má 11 členů, kteří byli zvoleni ve volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly 5. a 6. října 2018:

 • Martin Černý
 • Čoupek Arnošt Ing.arch.CSc.
 • Miloslav Dočekal - místostarosta
 • Jelínek Leoš Ing.
 • Juráček Petr Mgr.
 • Daniela Kalná Ing. 
 • Kilian Pavel Ing.
 • Mitrenga Alois Ing.
 • Rozmarin Martin
 • Sojka Miroslav - starosta
 • Výplach Jiří

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části zasedá zpravidla jedenkrát za 2 měsíce od 18.00 hodin. Jednání ZMČ je veřejné.

Plán jednání na rok 2019: schválený na jednání zastupitelstva dne 7.2.2019

25.4.2019; 23.5.2019; 27.6.2019; 12.9.2019; 7.11.2019; 12.12.2019

Dokumenty zastupitelstva


Zápisy ze zasedání ZMČ v aplikaci UZOb (od VIII volebního období -  podzim 2018)