Bosonohy >  Městská částVýbory a komise

Výbory a komise

Výbory zastupitelstva městské části

Finanční výbor
poradní orgán zastupitelstva městské části
předseda: Ing. Daniela Kalná
 
Kontrolní výbor
poradní orgán zastupitelstva městské části
předseda: Martin Černý
 
Výbory ZMČ dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 

Komise starosty 

Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci,pro školu, mládež a sport
poradní orgán starosty městské části
předseda: Martin Rozmarin
 
Stavební komise  a územní rozvoj
poradní orgán starosty městské části
předseda: Ing.arch Arnošt Čoupek CSc.
 
Komise bytová
poradní orgán starosty městské části
předsedkyně: Zdenka Lančaričová
 
Komise pro dopravu a životní prostředí
poradní orgán starosty městské části
předseda: Ing. Leoš Jelínek
 
Komise inventarizační a likvidační
poradní orgán starosty městské části
předsedkyně: Marcela Melounová