Bosonohy >  Úřad městské částiVýbory a komise

Výbory a komise

Výbory zastupitelstva městské části

Finanční výbor
poradní orgán zastupitelstva městské části
předseda: Martin Černý
 
Kontrolní výbor
poradní orgán zastupitelstva městské části
předseda: doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D.
 
Výbory ZMČ dle  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 

Komise starosty 

Komise pro kulturu, volný čas a mezinárodní spolupráci
poradní orgán starosty městské části
předseda:Miloslav Dočekal
 
Komise pro školu, mládež a sport
poradní orgán starosty městské části
předsedkyně: Daniela Kalná
 
Stavební komise (včetně kanalizace)
poradní orgán starosty městské části
předseda:Zdeněk Pavlata
 
Komise bytová
poradní orgán starosty městské části
předsedkyně:Zdeňka Lančaričová
 
Komise pro dopravu a ŽP
poradní orgán starosty městské části
předseda:Jiří Výplach
 
Komise inventarizační a likvidační
poradní orgán starosty městské části
předsedkyně:  Marcela Melounová