Bosonohy >  Úřad městské částiVolná místa a výběrová řízení

Volná místa a výběrová řízení

 Volná místa nepodléhající výběrovému řízení dle zákona č.312/2002 Sb.

Pracovník údržby 


 

 Výběrová řízení v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb.

 

 

 

 

Formuláře pro potřebu výběrového řízení:

 Přihláška včetně přílohy (osobní údaje)

    přílohy pro potřebu VŘ  na vedoucí funkce - netýká se osob nar. po 1.12.1971

    -  Čestné prohlášení (lustrační zákon) 

    - Žádost o lustrační osvědčení