Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditPřijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

1. Identifikační číslo: -
2. Kód: 194
3. Pojmenování (název)  životní situace: Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev.
4. Základní informace k životní situaci: Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní  úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků (zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, § 51). Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen „chovatel včel“) oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev (vyhláška č. 327/2004 Sb., § 6).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Pro zabezpečení  ochrany včel  jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel.
7. Jakým způsobem zahájit řešení  této životní situace: Písemným oznámením.
8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části  Brno-Bosonohy, referát životního prostředí.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, referát životního prostředí, Martina Dvořáková, tel. 547 422 711, e-mail: martina.dvorakova@bosonohy.cz. Úřední hodiny: pondělí 8:00-11:00 a 12:00-17:30 hod., středa 8:00-11:00 a 12:00-17:30 hod.
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Formulář „Hlášení o trvalém stanovišti  včelstev“.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Formulář „Hlášení  o trvalém stanovišti včelstev“ lze získat na příslušném ÚMČ nebo stáhnout zde.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatku.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Žádné.
14.  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Žádní.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Žádné.
16. Elektronická služba, kterou lze využít: Ne.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči.
18. Jaké jsou související předpisy: Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Žádné.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení  předepsaných povinností: -
21. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně: -
22. Další informace: -
23. Informace o popisovaném postupu lze získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě: Komunikační zdroje: Včelařské noviny.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -
25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát životního prostředí.
26. Kontaktní osoba: Martina Dvořáková.
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 21. 12. 2010 
28. Popis byl naposledy aktualizován: 17. 2. 2014
29. Datum konce platnosti popisu: Není stanoveno.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -