Bosonohy >  Úřad městské částiPotřebuji si vyříditPotřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

1. Identifikační číslo: -

2. Kód: -

3. Pojmenování (název) životní situace: Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou.
 
4. Základní informace k životní situaci: Byty v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) se rozumí byty v domech zvláštního určení pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů. Bydlení v DPS a pečovatelská služba v nich se poskytuje především osaměle žijícím starým občanům, tak aby si mohli sami, alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Soustředěným bydlením starých občanů v jednom domě a svým vybavením umožňují DPS poskytovat potřebným starým občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Žádost o přidělení bytu v DPS do nájmu může podat občan způsobilý k právním úkonům, který:
  • je poživatelem plného invalidního důchodu a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby
  • dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu pro postupné ubývání soběstačnosti
  • kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony pečovatelské služby, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění apod.).
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Občan, který má zájem o přidělení bytu v DPS a má trvalé bydliště na území MČ Brno-střed, se dostaví na Odbor sociální a zdravotní, Měnínská 4, kde mu bude poskytnut formulář žádosti o byt zvláštního určení - byt v domě s pečovatelskou službou a potřebné informace. Sociální pracovnice následně provede šetření v bytě dle dohody se žadatelem. Zápis z tohoto šetření bude tvořit přílohu žádosti. Žádost bude postoupena Magistrátu města Brna, Odbor dispozic s majetkem, Malinovského nám. 3, Brno, který ve věci rozhodne.
 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace: Podáním žádosti.
 
8. Na které instituci životní situaci řešit: Úřad městské části Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 Brno, Referát sociálních věcí.
 
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, Brno; Bc. Kateřina Škvařilová, DiS.; v úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:30 hod.; v jiné dny po předchozí domluvě.
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Občanský průkaz.
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Žádost o byt zvláštního určení (DPS) je k dispozici na Referátu sociálních věcí a na Magistrátu města Brna, Odbor dispozic s majetkem, Malinovského nám. 3, Brno.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: Bez poplatku.
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůta pro zaevidování žádosti je bezodkladně, k vyřízení žádosti není lhůta žádná a závisí na počtu volných bytů.
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: Magistrát města Brna, Odbor dispozic s majetkem, Malinovského nám. 3, 601 92 Brno.
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: Umožnit sociální pracovnici Referátu sociálních věcí dle dohody provést šetření v domácnosti.
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít: katerina.skvarilová@bosonohy.cz
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon ČNR č.102/1992 Sb., § 10, část. II, Byty v domech zvláštního určení.
 
18. Jaké jsou související předpisy: Žádné.
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Žádné.
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení: Žádné.
 
21. Nejčastější dotazy:
Kde se v Brně nacházejí Domy s pečovatelskou službou?
- DPS Kosmonautů 23, St. Lískovec
- DPS Libušina tř. 8, Kohoutovice
- DPS Křenová 39, Brno-střed
- DPS Arménská 2/4, Bohunice
- DPS Součkova 4/6, Komín
- DPS Rotalova 15/19, Husovice
- DPS Stará osada 26/32, Židenice
- DPS Poláčkova 1/12, Líšeň
- DPS Bzenecká 19/21, Vinohrady
- DPS Kosmákova 38/48, Židenice
- DPS Ptašínského 9/11, Královo Pole
- DPS Kabátníkova 8, Královo Pole
- DPS Vondrákova 7/9, Bystrc
- DPS Kartouzská 14 (Štefánikova 63a), Královo Pole
- DPS Hybešova 65a, Brno-střed
- DPS Pahrbek 13, Černovice
- DPS Zderadova 5, Brno-střed
- DPS Pompova 1, Komárov
- DPS Kamechy, Bystrc
- DPS Purkyňova, Královo Pole
- DPS Vavřinecká, Komín
- DPS Juventus, Kohoutovice
- DPS Renčova, Řečkovice
Jaká je čekací doba na přidělení bytu v DPS? Cca 4-5 let od podání žádosti o byt.
 
22. Další informace: ÚMČ Brno-Bosonohy žádost pouze doporučuje, rozhoduje Magistrát města Brna, Odbor dispozic s majetkem. Komise bydlení Rady města Brna schvaluje pořadník žadatelů.
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) zdrojů nebo v jiné formě: www.brno.cz
 
24. Související životní situace a návody, jak je řešit: Nejsou.
 
25. Za správnost popisu odpovídá útvar: ÚMČ Brno-Bosonohy, Referát sociálních věcí, Bosonožské nám. 1, Brno.
 
26. Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Škvařilová DiS, tel.  547 422 712.
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:  27. 02. 2015
 
28. Popis byl naposledy aktualizován:  27. 04. 2019
 
29. Datum konce platnosti popisu: Bez omezení.
 
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: -