Bosonohy >  Úřad městské částiPersonální přehled a kontakty

Personální přehled a kontakty

Miroslav Sojka
– starosta městské části
tel.: 547 422 710, mobil: 733 699 200,   miroslav.sojka@bosonohy.cz, dveře č. 109 (přízemí)

Ing. Daniela Kalná
– místostarostka městské části (neuvolněná)
tel.: 547 422 711, mobil: 733 699 205,   daniela.kalna@bosonohy.cz, dveře č. 108 (přízemí)

Ing. Tomáš Návrat
– tajemník úřadu městské části
– majetkový referát

– přestupky
tel.: 547 422 716, mobil: 733 699 201,   tomas.navrat@bosonohy.cz, dveře č. 201b (patro)

 

Jarmila Dočekalová
– referát rozpočtu a financování
– bytový referát
– pokladna
tel.: 547 422 701, mobil: 733 699 202,   jarmila.docekalova@bosonohy.cz, dveře č. 201a (patro)

Martina Dvořáková
– referát životního prostředí
– podatelna

– Czech POINT
tel.: 547 422 711, mobil: 733 699 206,  martina.dvorakova@bosonohy.cz, dveře č. 108 (přízemí)

 

Veronika Helánová, DiS.

– referát sociálních věcí
– Czech POINT

– přestupkové řízení
tel.: 547 422 712, mobil: 733 699 203,  veronika.helanova@bosonohy.cz, dveře č. 202 (patro)

 

Ing. et Ing. Lukáš Kopecký, Ph.D.
– obecný stavební úřad 1
– speciální stavební úřad / doprava a silniční hospodářství
tel.: 547 422 714, mobil: 733 699 207, lukas.kopecky@bosonohy.cz, dveře č. 303 (podkroví)

 

Ing. Lucie Pavelková
– obecný stavební úřad 2
– speciální stavební úřad / vodoprávní úřad

– přestupky ve stavebním řízení
– Czech POINT (zástup)
tel.: 547 422 715, mobil: 733 699 204,  lucie.pavelkova@bosonohy.cz, dveře č. 301 (podkroví)


1 pro stavby na ulicích: Achtelky, Chironova, Mlaty; dále pro stavby v plochách pro individuální rekreaci a zemědělský půdní fond (chaty), Hoštická, Hrazdírova, Kolmá, Konopiska, Ostopovická, Práčata, Pražská (Jihlavská), Průjezdní, Sedla, Ševčenkova, Troubská, Zájezdní

2 pro stavby na ulicích: Bosonožské náměstí, Horynova, Jámy, K Berce, Křivánky, Padělíky, Přímá, Pusty, Rebovka, Rušná, Skalní, Sojkova, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná, Za Vodojemem, Ztracená