Bosonohy >  Rozvojové projektyRekonstrukce Bosonožského náměstí

Rekonstrukce Bosonožského náměstí

Krátký popis projektu

Rekonstrukce povrchu Bosonožského náměstí proběhne po dokončení projektu výstavby III. a IV. etapy kanalizace. Realizace přinese městské části reprezentativní centrum a místo pro setkávání a odpočinek občanů (nejen) této městské části.

Cíl projektu

Zrekonstruovat Bosonožské náměstí do podoby uceleného a reprezentativního centra Bosonoh.

Obsah a rozsah projektu

Vyřešení komunikací pro motorová vozidla a pro pěší, parkovací místa, zeleň a relaxační prostor (vodní prvek, mobiliář, osvětlení, atp.).

Přínos projektu

  • Vyřešení přehledného provozu motorových vozidel v prostoru náměstí, bezpečnÝ pohyb chodců, parkovací místa.
  • Vytvoření místa umožňujícího setkávání a odpočinek občanů Bosonoh a prostoru přátelského vůči dětem, rodinám a seniorům. 
  • Vytvoření plnohodnotného náměstí a reprezentativního centra Bosonoh, vhodného také ke konání různých společenských akcí (mše, kolotoče, jarmark, atp.).

Současnost

Projekt je ve fázi vyřizování projektové dokumentace z úrovně MMB pro územní řízení.

Předpoklad realizace

Realizace projektu je závislá na výstavbě III. a IV. etapy kanalizace v Bosonohách. Současný výhled realizace je přibližně rok 2022-23 .

Předpokládaný rozpočet

Předpokládaný rozpočet projektu je 30 mil. Kč.

Historie

  • Přípravy projektu započaly v roce 2008. Tehdy bylo rozhodnuto o zpracování studie revitalizace Bosonožského náměstí.
  • Po příslušných procedurách byla následně studie vypracována.
  • Na jejím základě probíhají jednání ohledně možností financování projektu. Také slouží jako podklad pro úpravu projektu Výstavby III. a IV. etapy kanalizace.

Historie projektu za roky 2008 a 2009 v rámci ZMČ a RMČ

Tisková zpráva ohledně příprav projektu ze 14. 6. 2012

Územní studie veřejného prostranství MČ Brno-Bosonohy, lokalita Bosonožské náměstí - 2018

Místo realizace

Bosonožské náměstí, Brno 642 00