Bosonohy >  Rozvojové projektyKanalizace III a IV ETAPA

Kanalizace III a IV ETAPA

Harmonogram výstavby (bude zveřejněn ihned po obdržení z investičního odddělení MMB - po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby)

Dopravně technická opatření

Etapy výstavby jsou rozčleněny do fází

III Etapa - 6 fází

1 fáze

2 fáze

3 fáze

4 fáze

5 fáze

6 fáze

IV Etapa - 10 fází

1 fáze

2 fáze

3 fáze

4 fáze

5 fáze

6 fáze

7 fáze

8 fáze

9 fáze

10 fáze