Bosonohy >  Rozvojové projekty

Rozvojové projekty

Informace o rozvojových projektech MČ Brno-Bosonohy podá :


Miroslav Sojka - starosta; 
miroslav.sojka@bosonohy.cz

Miloslav Dočekal - místostarosta; 
miloslav.docekal@bosonohy.cz

Připravované projekty

Přehled rozvojových projektů, které jsou nyní ve fázi příprav či různém stupni realizace. 

K realizaci v období  rok 2019 - 2022

Rekonstrukce Bosonožského náměstí - po dokončení kanalizace v tomto území


Rozpracované  projekty, realizované a nerealizované projekty:

 

Tato stránka se upravuje a ihned po dokončení bude spuštěna